debata publiczna

Stanowisko w sprawie głosowania elektronicznego w wyborach powszechnych

Stanowisko Stowarzyszenia Internet Society Poland w sprawie głosowania elektronicznego w wyborach powszechnych przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia w dniu 10 stycznia 2007 roku (uchwała Zarządu ISOC Polska nr 2/2007)

[ English version is available ]


Odpowiedź ISOC-PL w konsultacjach o arbitrażu inwestycyjnym (ISDS) w transatlantyckim traktacie handlowym (TTIP)

Kwestionariusz i inne materiały referencyjne konsultacji
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=ISDS

Stanowisko Internet Society Poland
ID=095406213906-38

Komisja Europejska powinna wyłączyć ISDS ze wszystkich umów handlowych, w tym przypadku TTIP, gdyż ISDS jest niepotrzebny i szkodliwy dla demokracji, jego wpływ na przestrzeganie praw człowieka i praworządności jest negatywny.


ISOC-PL response in consultation on investment arbitration (ISDS) in transatlantic trade treaty (TTIP)

Questionnaire and other reference material of the consultation
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=ISDS

Internet Society Poland statement
ID=095406213906-38

The European Commission should exclude the ISDS from every trade agreement, in this case from the TTIP, as it is not necessary and detrimental for democracy, human rights and the rule of law.


Konsultacje Komisji Europejskiej w sprawie ochrony inwestorów w TTIP, czyli traktacie handlowym EU-USA

Polska powinna popierać zapisy o ochronie inwestorów negocjowane przez Komisję Europejską w umowie o wolnym handlu z USA (tzw. traktat TTIP), gdyż będą one dla nas korzystniejsze od zapisów obecnej umowy bilateralnej - to główny argument przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki reprezentujących Polskę w organach Rady UE oraz negocjatorów z Komisji Europejskiej, przedstawiony podczas spotkania konsultacyjnego w siedzibie przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie w czwartek, 16 maja 2014 r.


Nagroda Sacharowa nie dla Snowdena?

Corocznie Parlament Europejski przyznaje Nagrodę Sacharowa na rzecz wolności myśli. Stanowi ona wyróżnienie dla osób lub organizacji aktywnych na polu obrony praw człowieka i wolności podstawowych.


Zapraszamy do Krakowa na ION - międzynarodową konferencję Internet Society

Podczas 11 spotkania PLNOG w Krakowie Internet Society organizuje międzynarodową konferencję z cyklu ION, dotyczącą aktualnych problemów związanych z wdrażaniem nowych standardów internetowych.

Konferencja odbędzie się 30 września 2013 r. w Krakowie.

Członków Internet Society, którzy chcą wziąć udział w wydarzeniu, prosimy o kontakt z zarządem. Szczegóły na liście dyskusyjnej ISOC Polska.


Stanowisko ISOC-PL, Centrum Cyfrowego i FWiOO w konsultacjach w sprawie negocjacji handlowych UE-USA

Odpowiedzialne za polski udział w negocjacjach Ministerstwo Gospodarki opracowało ankietę dotyczącą problematyki jaka ma podlegać rokowaniom. Niektóre pytania są związane z kwestiami tzw. praw własności intelektualnej i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozesłało tę ankietę do podmiotów z którymi współpracuje, m.in. do naszych organizacji.


Richard Stallman w Warszawie

13 marca (środa) o godzinie 18:00, wspólnie z Centrum Cyfrowe, Projekt Polska, ISOC Polska organizuje w siedzibie Centrum na ul.Andersa 29 spotkanie z Richardem Stallmanem. Twórca projektu GNU i prekursor otwartości w oprogramowaniu będzie mówił o wpływie usług sieciowych na wolność użytkowników (How do network services affect freedom for the users of computing?)


Jednolity patent do Trybunału

Jednolity patent do Trybunału
Józef Halbersztadt
Gazeta Wyborcza, 14.02.2013

Polska nie powinna przystępować do porozumienia patentowego. Co więcej, Polska powinna zaskarżyć porozumienie do Trybunału Sprawiedliwości, bo narusza ono prawo europejskie, a Europejski Urząd Patentowy działa poza wszelką kontrolą Unii.


Analiza Deloitte, która przeraziła posłów

Opracowana przez firmę Deloitte ekspertyza potencjalnych skutków gospodarczych wprowadzenia w Polsce systemu jednolitej ochrony patentowej ma sporo słabości, ale jest na wyższym poziomie (uwzględnia więcej czynników) niż opracowanie Komisji Europejskiej. Przyjęto w niej horyzont czasowy 20 i 30 lat oznacza, że podawane liczby mają marną wiarygodność.


Subskrybuj zawartość