ACTA: Kalendarium zdarzeń

połowa 2007 początek prac nad ACTA
lipiec - grudzień 2007 Polska na forum UE wyraża poparcie dla traktatu ACTA [11]
22 maja 2008 portal WikiLeaks publikuje pierwszy wyciek na temat prac nad ACTA [12]
25 maja 2008 pierwsze artykuły prasowe na temat zagrożeń dla Internetu związanych z ACTA [13]
30 maja 2008 na serwisie prawo.vagla.pl pojawia się pierwszy artykuł na temat ACTA [14]
lipiec 2008 rozpoczynają się negocjacje międzynarodowe na temat ACTA [15]
3 listopada 2009 EFF publikuje artykuł o zagrożeniach jakie niesie ze sobą ACTA [17]
24 listopada 2009 ISOC Polska prosi o informacje publiczne w sprawie ACTA [20]
27 listopada 2009 Jarosław Lipszyc w imieniu Fundacji Nowoczesna Polska wnioskował do Rady UE o udostępnienie dokumentów związanych z ACTA [18]
14 grudnia 2009 Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej odpowiedział na wniosek Fundacji Nowoczesna Polska, w odpowiedzi odmawiając udostępnienia dokumentów, o które wnioskowano [19]
26 stycznia 2010 MKiDN odpowiada ISOC Polska odmawiając dostępu do informacji [21]
15 marca 2010 Interpelacja poselska z prośbą o ujawnienie danych i wskazująca na zagrożenia dla wolności Internetu wynikające z ACTA [23]
12-16 kwietnia 2010 ósma runda negocjacyjna ACTA w Wellington
21 kwietnia 2010 publikacja tekstu negocjowanego porozumienia z uwagami [22]
5 maja 2010 Odpowiedź ministra kultury i dziedzictwa narodowego - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację nr 15121 - odmawiająca upublicznienia dokumentu dot. negocjacji ACTA [26]
11 maja 2010 Minister Zdrojewski wysyła pismo do 27 organizacji z terminem 31 maja 2011 [36]
26 maja 2010 MKiDN, w trybie niejawnym, prosi o uwagi dotyczące ACTA [24]
17 czerwca 2010 Apel Fundacji Panoptykon, Internet Society Poland i Fundacji Nowoczesna Polska do posłów Parlamentu Europejskiego o poparcie przyjęcia przez Parlament krytycznej deklaracji pisemnej na temat prac nad ACTA
25 stycznia 2011 FFII publikuje artykuł o zagrożeniach jakie niesie za sobą ACTA [35]
3 lutego 2011 Fundacja Panoptykon publikuje artykuł o zagrożeniach związanych z ACTA [27]
4 maja 2011 Apel Internet Society Poland, Fundacja Panoptykon i Związek Przedsiębiorców Branży Internetowej do posłów Parlamentu Europejskiego o skierowanie ACTA do Trybunału Sprawiedliwości UE, celem oceny jego zgodności z prawem europejskim [6]
5 maja 2011 PIIT składa na ręce Ministra Gospodarki memorandum w sprawie stanowiska Polski wobec ACTA [16]
18 maja 2011 na spotkaniu Premiera z przedstawicielami organizacji pozarządowych i blogerami podniesiony zostaje temat braku jawności prac nad ACTA i zagrożeń jakie ta umowa ze sobą niesie. [7]
7 lipca 2011 ponowne podniesienie problematyki ACTA na spotkaniu z Premierem z przedstawicielami organizacji pozarządowych i blogerami
20 września 2011 Piotr Waglowski pisze list do Prezydenta RP, w którym m.in. zwraca uwagę na niejasności i zagrożenia związane z ACTA [29]
16 listopada 2011 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego składa wniosek o udzielenie przez Radę Ministrów zgody na podpisanie ACTA. [25]
25 listopada 2011 Rada Ministrów podejmuje uchwałę Nr 216/2011 zezwalającą na podpisanie ACTA tym samym przychylając się do wniosku MKiDN z 16 listopada
16 grudnia 2011 Rada Unii Europejskiej przyjmuje porozumienie w sprawie ACTA
17 grudnia 2011 Rada UE publikuje krótką wzmiankę o przyjęciu ACTA na stronie 43 komunikatu prasowego na temat rolnictwa i rybołówstwa. [30]
16 stycznia 2012 apel organizacji pozarządowych do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ACTA
18 stycznia 2012 w sieci miały miejsce protesty związane SOPA i PIPA, wiele
serwisów, jak np. anglojęzyczna Wikipedia zostało wyłączone na 24 godziny z sieci.
19 stycznia 2012 na spotkaniu Grupy Dialog strona rządowa ogłasza, że zapadła decyzja o podpisaniu ACTA [31]
19 stycznia 2012 rozpoczynają się protesty w Internecie
22 stycznia 2012 pierwszy protest uliczny pod siedzibą Parlamentu Europejskiego w Warszawie
23 stycznia 2012 GIODO wystosowuje opinie, w której apeluje o niepodpisywanie ACTA [8]
24 stycznia 2012 premier Donald Tusk wydaje upoważnienie do podpisania ACTA
25 stycznia 2012 Rzecznik Prawo Obywatelskich zwraca się do Premiera podnosząc wątpliwości dot. wpływu ACTA na wolność w Internecie [32]
25 stycznia 2012 opinia Prezes UKE na posiedzeniu Komisji [33]
25 stycznia 2012 sejmowa Komisja ds. Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii wzywa Premiera do odłożenia podpisania ACTA [34]
26 stycznia 2012 ambasador Polski w Japonii podpisuje ACTA