prawo autorskie

Watch That Film

Watch That Film (also known as Freedom Film Association on Parachute) is planned to be a series of film seminars on the subjects of:

  • copyright law
  • the culture of remix
  • the networked society
  • new models of creativity
  • free information technologies

Parlament Europejski odmówił zgody na ratyfikację ACTA

We wczesnych godzinach popołudniowych 4 lipca 2012 r. Parlament Europejski stosunkiem głosów 478 do 39 (przy 165 wstrzymujących się) przyjął rezolucję, w której nie wyraża zgody na ratyfikację traktatu ACTA. Tuż przed głosowaniem złożono wniosek o odesłanie traktatu z powrotem do komisji handlu międzynarodowego INTA, jednak ten wniosek nie został przyjęty.


Powołane przez MAiC grupy warsztatowe zakończyły prace

Dostępne są już publicznie wiki warsztatów MAiC na których zamieszczone są zarówno materiały powstałe w trakcie ich pracy (przedkładane dokumenty, nagrania) jak i raporty końcowe. Te raporty, łącznie z jakimś opracowanym przez MAiC posumowaniem będą na początku lipca poddane debacie publicznej. Ale już teraz można się z nimi zapoznać. http://warsztaty.mac.gov.pl/

W warsztacie modeli biznesowych ISOC Polska złożyło następujące zdanie odrębne:


MKiDN: Kto przygotowywał materiały w sprawie ACTA

W dniu 16 lutego 2012 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przesłał odpowiedź na złożony przez Stowarzyszenie ISOC Polska 23 stycznia 2012 wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie ACTA.

Poniżej zamieszczamy treść otrzymanej odpowiedzi w formacie tekstowym:

Warszawa, dnia 16 lutego 2012 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Bogdan Zdrojewski

Pan Marcin Cieślak
Internet Society Poland
ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa

Szanowny Panie,


Koen Lenaerts o równowadze między ochroną praw wyłącznych a prawem do tajemnicy korespondencji

W sobotę 10 marca przebywający w Polsce sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Koen Lenaerts spotkał się z grupą ekspertów z organizacji pozarządowych zaproszonych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka na warsztacie poświęconym niedawnym decyzjom Trybunału w sporach między SABAM (belgijska organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, odpowiednik stowarzyszenia ZAIKS) a firmami Scarlet (operator sieci internetowej) i Netlog (serwis społecznościowy).


Creative Contribution

Creative Contribution - to propozycja z Sharing - książki Filipa Airgraina.

Główny model - szwedzki stół (ale tylko dla 'niekomercyjnego dzielenia się'), rodzaj spółdzielni - zarządzanej i finansowanej wspólnie przez wszystkich internautów (w danym kraju). Rozdzielanie pieniędzy na podstawie popularności dzieł. Całość ma być kompatybilna zarówno z obecnie proponowanymi 'alternatywnymi modelami biznesowymi' rezygnującymi z pobierania opłat za copyright jak i z copyright w publikacjach analogowych.


Minister Kultury: Odpowiedź w sprawie ACTA

Poniżej zamieszczamy treść odpowiedzi na nasz apel z 16 stycznia uzyskanej od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, p. Bogdana Zdrojewskiego:

Warszawa, dnia 16 lutego 2012 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Bogdan Zdrojewski

według rozdzielnika

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA), skierowane do Prezesa Rady Ministrów, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.


Odpowiedź na wniosek ISOC Polska o udostępnienie informacji publicznej na temat ACTA

W dniu 26 stycznia 2010 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przesłał odpowiedź na złożony przez Stowarzyszenie ISOC Polska 25 listopada 2009 wniosek o udostępnienie informacji publicznej na temat porozumienia ACTA.

Poniżej zamieszczamy treść otrzymanej odpowiedzi w formacie tekstowym:

Warszawa, dnia 26 stycznia 2010 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Bogdan Zdrojewski

Pan Piotr Waglowski
Pan Józef Halbersztadt
Stowarzyszenie ISOC Poland
ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa

Szanowni Panowie

w odpowiedzi na pisma z dnia 24 listopada 2009 r., zawierające wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie Porozumienia ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), skierowane do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przekazane Ministerstwu - według właściwości - przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Ministerstwo Gospodarki, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji i wyjaśnień.


Alternatywy dla copyright

1. Nic


Oświadczenie ISOC Polska na temat jawności ACTA

Oświadczenie ISOC Polska na temat jawności procesu konsultacyjnego ACTA

W ostatnich dniach minister Zdrojewski oraz niektórzy posłowie koalicji rządzącej wielokrotnie zapewniali, że zarzuty o brak jawności procesu negocjacyjnego ACTA są nieprawdziwe a krytyka procesu konsultacji społecznych bezpodstawna. Ponadto w wypowiedziach dla mediów pojawiły się też zapewnienia, że odbyły się konsultacje z organizacjami pozarządowymi, a Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie otrzymało żadnych uwag sugerujących kontrowersyjność tej umowy.


Subskrybuj zawartość