Minister Administracji i Cyfryzacji

Coraz bliżej Światowej Konferencji Telekomunikacyjnej WCIT-12

Po sierpniowych konsultacjach MAiC opublikował nową wersje wytycznych dla polskiej delegacji. Nowa wersja zawiera niekorzystną zmianę. Polska już nie sprzeciwia się poszerzeniu kompetencji regulacyjnych Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) na kwestie związane z Internetem.


Uwagi do zmian w Międzynarodowych Regulacjach Telekomunikacyjnych ITR

Internet Society Poland wspólnie z Fundacją Nowoczesna Polska, Fundacją Panoptykon i Centrum Cyfrowym Projekt Polska wypowiedziało się w ogłoszonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji konsultacjach w sprawie stanowiska Polski odnośnie negocjowanych zmian w Międzynarodowych Regulacjach Telekomunikacyjnych ITR.


Powołane przez MAiC grupy warsztatowe zakończyły prace

Dostępne są już publicznie wiki warsztatów MAiC na których zamieszczone są zarówno materiały powstałe w trakcie ich pracy (przedkładane dokumenty, nagrania) jak i raporty końcowe. Te raporty, łącznie z jakimś opracowanym przez MAiC posumowaniem będą na początku lipca poddane debacie publicznej. Ale już teraz można się z nimi zapoznać. http://warsztaty.mac.gov.pl/

W warsztacie modeli biznesowych ISOC Polska złożyło następujące zdanie odrębne:


O ocenie programu Bezpieczniejszy Internet

Fundacja Kidprotect.pl, Fundacja Panoptykon, Stowarzyszenie ISOC Polska, Fundacja Nowoczesna Polska, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania, w odpowiedzi na konsultacje ogłoszone przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, wspólnie opracowały uwagi do Komunikatu Komisji Europejskiej "Ocena okresowa wieloletniego unijnego programu ochrony dzieci korzystających z Internetu oraz innych technologii komunikacyjnych" COM(2012) 033.


Neutralność sieci w krajach Unii Europejskiej

ISOC Polska podtrzymuje swoje stanowisko z 5 sierpnia 2011 o potrzebie uzupełnienia ustawy problematyką neutralności sieci.

To nasze stanowisko zostało w minimalnym stopniu uwzględnione w wersji projektu nowelizacji z 13 października 2011. Przyjęty został nasz postulat, aby UKE opracowywało coroczny raport na temat stanu neutralności sieci, nie uwzględniono naszych propozycji określających tę problematykę. Jeszcze mniejszym stopniu uwzględniono kwestię neutralności sieci w wersji projektu z 12 lutego 2012.


Bezpieczeństwo i integralność sieci i usług w prawie telekomunikacyjnym

2012-02-13 09:00
2012-02-13 10:30
Etc/GMT+1

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do zaproponowanych w projekcie nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne propozycji w zakresie bezpieczeństwa sieci i usług telekomunikacyjnych, w szczególności art. 175c, Minister Administracji i Cyfryzacji zaprasza Państwa na spotkanie w tej sprawie, które odbędzie się w dniu 13 lutego br. o godzinie 9.00 w budynku Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przy ul. Chałubińskiego 6 (Budynek B, tzw. "okrąglak") w sali A na VIII piętrze.


Wytyczne w zakresie ochrony portali informacyjnych administracji publicznej

Rzeczpospolita Polska
MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Michał Boni
MAC-534/2012

Warszawa, dnia 26 stycznia 2012 r.

PILNE

Adresaci wg załącznika

Szanowni Państwo,

po konsultacjach w Zespole zadaniowym do spraw ochrony
portali przekazuję wytyczne Ministra Administracji
i Cyfryzacji w zakresie ochrony informacyjnych administracji
publicznej.

Z poważaniem,

(podpis)

Załączniki:

1. Rozdzielnik
2. Wytyczne w zakresie ochrony portali informacyjnych
administracji publicznej.


Flash na stronie głównej MAC niewidoczny

Strona główna MAC: Zrzut ekranu strony głównej Ministra Administracji i CyfryzacjiStrona główna MAC: Zrzut ekranu strony głównej Ministra Administracji i Cyfryzacji

Strona główna Ministra Administracji i Cyfryzacji otwiera się z materiałem przygotowanym w technologii Adobe Flash; niestety, w przypadku braku wymaganej do jej odtworzenia wtyczki w przeglądarce wyświetla się czarna połać.


Powstał zespół zadaniowy do spraw ochrony portali rządowych

Powstał zespół zadaniowy do spraw ochrony portali rządowych - Powołał go 24 stycznia przewodniczący Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji Michał Boni. Zespół ma przygotować wytyczne ochrony portali rządowych (gov.pl) przed atakami hakerskimi, ustalić standardy bezpieczeństwa dla stron rządowych. [Minister Administracji i Cyfryzacji]


Subskrybuj zawartość