neutralność sieci

Zapraszamy do Krakowa na ION - międzynarodową konferencję Internet Society

Podczas 11 spotkania PLNOG w Krakowie Internet Society organizuje międzynarodową konferencję z cyklu ION, dotyczącą aktualnych problemów związanych z wdrażaniem nowych standardów internetowych.

Konferencja odbędzie się 30 września 2013 r. w Krakowie.

Członków Internet Society, którzy chcą wziąć udział w wydarzeniu, prosimy o kontakt z zarządem. Szczegóły na liście dyskusyjnej ISOC Polska.


ION Kraków - Internet Society @PLNOG11

2013-09-30 14:30
2013-09-30 16:50
Etc/GMT+1

ION Krakow will be co-located with the Polish Network Operators’ Group (PLNOG), which takes place on 30 September and 1 October. ION Conferences bring network engineers and leading industry experts together to discuss emerging technologies including IPv6, DNSSEC, and Routing Resiliency and Security. Early adopters provide valuable insight into their own deployment experiences and bring participants up to speed on new standards emerging from the IETF.


Powołane przez MAiC grupy warsztatowe zakończyły prace

Dostępne są już publicznie wiki warsztatów MAiC na których zamieszczone są zarówno materiały powstałe w trakcie ich pracy (przedkładane dokumenty, nagrania) jak i raporty końcowe. Te raporty, łącznie z jakimś opracowanym przez MAiC posumowaniem będą na początku lipca poddane debacie publicznej. Ale już teraz można się z nimi zapoznać. http://warsztaty.mac.gov.pl/

W warsztacie modeli biznesowych ISOC Polska złożyło następujące zdanie odrębne:


Global INET 2012

2012-04-22 09:00
2012-04-24 17:00
Etc/GMT+1

http://internetsociety.org/events/inet-conferences/global-inet-2012/


Spotkanie w poczekalni dworcowej z Paulem Brignerem (ISOC)

Oddział w Nowym Jorku spotkał się 3 kwietnia z nowym szefem ISOC-u
na Amerykę Pólnocną, Paulem Brignerem
.

Bardzo ciekawa dyskusja na temat neutralności sieci. Paul Brigner
podczas pracy w Verizonie był zaangażowany w powstanie stanowiska
Verizon-Google w sprawie neutralności sieci.

Paul opowiada również o swoich działaniach jako Chief Technology
Policy Officer Motion Picture Association of America (MPAA).

Wideo:


Neutralność sieci w krajach Unii Europejskiej

ISOC Polska podtrzymuje swoje stanowisko z 5 sierpnia 2011 o potrzebie uzupełnienia ustawy problematyką neutralności sieci.

To nasze stanowisko zostało w minimalnym stopniu uwzględnione w wersji projektu nowelizacji z 13 października 2011. Przyjęty został nasz postulat, aby UKE opracowywało coroczny raport na temat stanu neutralności sieci, nie uwzględniono naszych propozycji określających tę problematykę. Jeszcze mniejszym stopniu uwzględniono kwestię neutralności sieci w wersji projektu z 12 lutego 2012.


Bezpieczeństwo i integralność sieci i usług w prawie telekomunikacyjnym

2012-02-13 09:00
2012-02-13 10:30
Etc/GMT+1

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do zaproponowanych w projekcie nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne propozycji w zakresie bezpieczeństwa sieci i usług telekomunikacyjnych, w szczególności art. 175c, Minister Administracji i Cyfryzacji zaprasza Państwa na spotkanie w tej sprawie, które odbędzie się w dniu 13 lutego br. o godzinie 9.00 w budynku Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przy ul. Chałubińskiego 6 (Budynek B, tzw. "okrąglak") w sali A na VIII piętrze.


Otwarty Internet i neutralność sieci w UE - opinia ISOC Polska

19 kwietnia Komisja Europejska ogłosiła komunikat "Otwarty internet i neutralność sieci w Europie". Zgodnie z regułami działania UE oczekiwane są teraz stanowiska Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, czyli instytucji do których komunikat był skierowany.


ISOC Polska o neutralności sieci - konsultacje zmian w Prawie telekomunikacyjnym

ISOC wypowiedział się na temat projektu zmian w ustawie Prawo telekomunikacyjne. Projekt ten wynika z przeprowadzonej w 2009 r. obszernej nowelizacji dyrektyw UE zwanej Pakietem Telekomunikacyjnym.


Subskrybuj zawartość