konsumenci

Debata: Co nam da TTIP? Debata na temat umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską i USA

2015-01-22 17:30
2015-01-22 19:00
Etc/GMT+1

Jakie będą skutki zawarcia Umowy o wolnym handlu między UE i USA (TTIP)? Co na umowie może zyskać Europa, a jakie są główne obawy z nią związane? Jak umowa może wpłynąć na europejski przemysł, rolnictwo, ochronę konsumentów, kulturę, czy rozstrzyganie sporów między inwestorami a państwami? Czy TTIP oznaczać będzie więcej miejsc pracy, więcej inwestycji i szybszy wzrost gospodarczy, jak chcą zwolennicy umowy, czy też stanowi zagrożeniem dla demokracji, praw obywatelskich i bezpieczeństwa konsumentów, jak twierdzą przeciwnicy?


Odpowiedź ISOC-PL w konsultacjach o arbitrażu inwestycyjnym (ISDS) w transatlantyckim traktacie handlowym (TTIP)

Kwestionariusz i inne materiały referencyjne konsultacji
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=ISDS

Stanowisko Internet Society Poland
ID=095406213906-38

Komisja Europejska powinna wyłączyć ISDS ze wszystkich umów handlowych, w tym przypadku TTIP, gdyż ISDS jest niepotrzebny i szkodliwy dla demokracji, jego wpływ na przestrzeganie praw człowieka i praworządności jest negatywny.


ISOC-PL response in consultation on investment arbitration (ISDS) in transatlantic trade treaty (TTIP)

Questionnaire and other reference material of the consultation
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=ISDS

Internet Society Poland statement
ID=095406213906-38

The European Commission should exclude the ISDS from every trade agreement, in this case from the TTIP, as it is not necessary and detrimental for democracy, human rights and the rule of law.


Konsultacje Komisji Europejskiej w sprawie ochrony inwestorów w TTIP, czyli traktacie handlowym EU-USA

Polska powinna popierać zapisy o ochronie inwestorów negocjowane przez Komisję Europejską w umowie o wolnym handlu z USA (tzw. traktat TTIP), gdyż będą one dla nas korzystniejsze od zapisów obecnej umowy bilateralnej - to główny argument przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki reprezentujących Polskę w organach Rady UE oraz negocjatorów z Komisji Europejskiej, przedstawiony podczas spotkania konsultacyjnego w siedzibie przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie w czwartek, 16 maja 2014 r.


Global INET 2012

2012-04-22 09:00
2012-04-24 17:00
Etc/GMT+1

http://internetsociety.org/events/inet-conferences/global-inet-2012/


O ocenie programu Bezpieczniejszy Internet

Fundacja Kidprotect.pl, Fundacja Panoptykon, Stowarzyszenie ISOC Polska, Fundacja Nowoczesna Polska, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania, w odpowiedzi na konsultacje ogłoszone przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, wspólnie opracowały uwagi do Komunikatu Komisji Europejskiej "Ocena okresowa wieloletniego unijnego programu ochrony dzieci korzystających z Internetu oraz innych technologii komunikacyjnych" COM(2012) 033.


Creative Contribution

Creative Contribution - to propozycja z Sharing - książki Filipa Airgraina.

Główny model - szwedzki stół (ale tylko dla 'niekomercyjnego dzielenia się'), rodzaj spółdzielni - zarządzanej i finansowanej wspólnie przez wszystkich internautów (w danym kraju). Rozdzielanie pieniędzy na podstawie popularności dzieł. Całość ma być kompatybilna zarówno z obecnie proponowanymi 'alternatywnymi modelami biznesowymi' rezygnującymi z pobierania opłat za copyright jak i z copyright w publikacjach analogowych.


Wniosek do Ministra Kultury o udostępnienie informacji publicznej w sprawie ACTA

 

DANE WNIOSKODAWCY

Nazwisko i Imię / Jednostka: Marcin Cieślak / Internet Society Poland

Adres: ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa

 

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ


Ostateczny termin nadsyłania prezentacji RIPE 64

2012-02-03 23:59
Etc/GMT+1

Submissions
------------
Attendees of the RIPE meetings are quite sensitive to keeping
presentations non-commercial, and product marketing talks are strongly
discouraged. Repeated audience feedback shows that the most successful
talks focus on operational experience, research results, or case
studies. For example, presenters wishing to describe a commercial
solution should focus on the underlying technology and not attempt a
product demonstration. Presenters who are proposing a panel or BOF are
encouraged to include speakers from several (perhaps even competing)


RIPE 64

2012-04-16 09:00
2012-04-20 14:00
Etc/GMT+1

The RIPE Programme Committee (PC) is now seeking content proposals from
the RIPE community for the Plenary, BoF and tutorial sessions at RIPE
64. The PC seeks presentations covering topics of network engineering
and operations, including but not limited to:

• IPv6 deployment
• Managing IPv4 scarcity in operations
• Commercial transactions of IPv4 addresses
• Data centre technologies
• Network and DNS operations
• Internet governance and regulatory practices
• Network and routing security
* Content delivery
* Internet peering and mobile data exchange


Subskrybuj zawartość