patenty

"Return To Action Against Software Patents – A Need For Reflection" w Warszawie

2015-11-04 19:00
2015-11-04 20:30
Etc/GMT+1

Zapraszamy na spotkanie dyskusyjne na temat patentów softwarowych "Return To
Action Against Software Patents – A Need For Reflection".

Termin ustaliśmy na 4.11 godz. 19.00 (nie dłużej niż 90 min).

Miejsca użyczył nam warszawski Hakerspace. Jak trafić (obok stacji metra Rondo Daszyńskiego) https://hackerspace.pl/about

Agenda:

* Reinier Bakels – Continuation of the CopyCamp presentation: Patents as a Threat to Innovation


Debata: Co nam da TTIP? Debata na temat umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską i USA

2015-01-22 17:30
2015-01-22 19:00
Etc/GMT+1

Jakie będą skutki zawarcia Umowy o wolnym handlu między UE i USA (TTIP)? Co na umowie może zyskać Europa, a jakie są główne obawy z nią związane? Jak umowa może wpłynąć na europejski przemysł, rolnictwo, ochronę konsumentów, kulturę, czy rozstrzyganie sporów między inwestorami a państwami? Czy TTIP oznaczać będzie więcej miejsc pracy, więcej inwestycji i szybszy wzrost gospodarczy, jak chcą zwolennicy umowy, czy też stanowi zagrożeniem dla demokracji, praw obywatelskich i bezpieczeństwa konsumentów, jak twierdzą przeciwnicy?


Jednolity patent do Trybunału

Jednolity patent do Trybunału
Józef Halbersztadt
Gazeta Wyborcza, 14.02.2013

Polska nie powinna przystępować do porozumienia patentowego. Co więcej, Polska powinna zaskarżyć porozumienie do Trybunału Sprawiedliwości, bo narusza ono prawo europejskie, a Europejski Urząd Patentowy działa poza wszelką kontrolą Unii.


Analiza Deloitte, która przeraziła posłów

Opracowana przez firmę Deloitte ekspertyza potencjalnych skutków gospodarczych wprowadzenia w Polsce systemu jednolitej ochrony patentowej ma sporo słabości, ale jest na wyższym poziomie (uwzględnia więcej czynników) niż opracowanie Komisji Europejskiej. Przyjęto w niej horyzont czasowy 20 i 30 lat oznacza, że podawane liczby mają marną wiarygodność.


Parlament Europejski odmówił zgody na ratyfikację ACTA

We wczesnych godzinach popołudniowych 4 lipca 2012 r. Parlament Europejski stosunkiem głosów 478 do 39 (przy 165 wstrzymujących się) przyjął rezolucję, w której nie wyraża zgody na ratyfikację traktatu ACTA. Tuż przed głosowaniem złożono wniosek o odesłanie traktatu z powrotem do komisji handlu międzynarodowego INTA, jednak ten wniosek nie został przyjęty.


Creative Contribution

Creative Contribution - to propozycja z Sharing - książki Filipa Airgraina.

Główny model - szwedzki stół (ale tylko dla 'niekomercyjnego dzielenia się'), rodzaj spółdzielni - zarządzanej i finansowanej wspólnie przez wszystkich internautów (w danym kraju). Rozdzielanie pieniędzy na podstawie popularności dzieł. Całość ma być kompatybilna zarówno z obecnie proponowanymi 'alternatywnymi modelami biznesowymi' rezygnującymi z pobierania opłat za copyright jak i z copyright w publikacjach analogowych.


Oświadczenie ISOC Polska na temat jawności ACTA

Oświadczenie ISOC Polska na temat jawności procesu konsultacyjnego ACTA

W ostatnich dniach minister Zdrojewski oraz niektórzy posłowie koalicji rządzącej wielokrotnie zapewniali, że zarzuty o brak jawności procesu negocjacyjnego ACTA są nieprawdziwe a krytyka procesu konsultacji społecznych bezpodstawna. Ponadto w wypowiedziach dla mediów pojawiły się też zapewnienia, że odbyły się konsultacje z organizacjami pozarządowymi, a Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie otrzymało żadnych uwag sugerujących kontrowersyjność tej umowy.


"Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności" na etapie konsultacji społecznych

Michał Boni - Minister Członek Rady Ministrów, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów zaprosił do konsultacji projektu "Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności". Z projektem dokumentu można zapoznać się na stronie Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Uwagi można zgłaszać na piśmie i w wersji elektronicznej do 21 grudnia 2011 r.

W treści pisemnego zaproszenia, które otrzymało Internet Society Poland, czytamy:


Zapytanie o nowy traktat patentowy

Internet Society Poland jest organizacją bardzo zainteresowaną problematyką patentowania oprogramowania, a ściślej nierozszerzania stosowalności prawa patentowego na informatykę. Takie też było stanowisko rządu polskiego i polskich polityków w Parlamencie Europejskim w trakcie debat nad dyrektywą o "wynalazkach realizowanych przy pomocy komputera" w latach 2004-2005. Ówczesna stanowczość Polski w znacznym stopniu przyczyniła się do tego, że projekt dyrektywy został odrzucony, a ekspansywna interpretacja prawa patentowego nie uzyskała legitymizacji w prawie europejskim.

Ciągle jednak ponawiane są działania by wbrew stanowisku zainteresowanych i poza systemem władzy demokratycznej by doprowadzić do realizacji pierwotnych zamiarów. Pisano o tym także w Polsce, w opublikowanym w serwisie internetowym VaGla.pl – Prawo i Internet, artykuł Bardzo sprytny plan wprowadzenia patentów na oprogramowanie traktatem UE-USA


Wędka technologiczna: pożyteczne innowacje to nie tylko patenty

uchwała Zarządu ISOC nr 19/2006 z 19 września 2006

Uchwała nr 19/2006 Zarządu ISOC Polska
z dnia 19 września 2006 r. w sprawie Programu „Wędka Technologiczna”


Subskrybuj zawartość