wolne oprogramowanie

Richard Stallman w Warszawie

13 marca (środa) o godzinie 18:00, wspólnie z Centrum Cyfrowe, Projekt Polska, ISOC Polska organizuje w siedzibie Centrum na ul.Andersa 29 spotkanie z Richardem Stallmanem. Twórca projektu GNU i prekursor otwartości w oprogramowaniu będzie mówił o wpływie usług sieciowych na wolność użytkowników (How do network services affect freedom for the users of computing?)


"Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności" na etapie konsultacji społecznych

Michał Boni - Minister Członek Rady Ministrów, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów zaprosił do konsultacji projektu "Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności". Z projektem dokumentu można zapoznać się na stronie Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Uwagi można zgłaszać na piśmie i w wersji elektronicznej do 21 grudnia 2011 r.

W treści pisemnego zaproszenia, które otrzymało Internet Society Poland, czytamy:


Zapytanie o nowy traktat patentowy

Internet Society Poland jest organizacją bardzo zainteresowaną problematyką patentowania oprogramowania, a ściślej nierozszerzania stosowalności prawa patentowego na informatykę. Takie też było stanowisko rządu polskiego i polskich polityków w Parlamencie Europejskim w trakcie debat nad dyrektywą o "wynalazkach realizowanych przy pomocy komputera" w latach 2004-2005. Ówczesna stanowczość Polski w znacznym stopniu przyczyniła się do tego, że projekt dyrektywy został odrzucony, a ekspansywna interpretacja prawa patentowego nie uzyskała legitymizacji w prawie europejskim.

Ciągle jednak ponawiane są działania by wbrew stanowisku zainteresowanych i poza systemem władzy demokratycznej by doprowadzić do realizacji pierwotnych zamiarów. Pisano o tym także w Polsce, w opublikowanym w serwisie internetowym VaGla.pl – Prawo i Internet, artykuł Bardzo sprytny plan wprowadzenia patentów na oprogramowanie traktatem UE-USA


Software Freedom Day

2007-09-15 10:00
2007-09-15 17:00
Etc/GMT+2

W dniu 15. września 2007 na całym świecie obchodzony będzie Dzień Wolnego Oprogramowania (http://www.SoftwareFreedomDay.org/). Polska edycja odbędzie się w dwóch miastach. We Wrocławiu (http://www.sfd.org.pl/) oraz w Krakowie (http://sfd2007.krakow.linux.org.pl/).


LinuxTag 2007

2007-05-30 08:00
2007-06-02 20:02
Etc/GMT+1

Protokół wymiany danych z ZUS jest informacją publiczną - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił w poniedziałek, 24 kwietnia 2007 roku apelację
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie przeciwko Sergiuszowi Pawłowiczowi
o udostępnienie specyfikacji protokołu wymiany danych KSI MAIL stosowanego przez
Program Płatnika.

Sprawę prowadził przez ponad 5 lat mecenas Artur Kmieciak, z upoważnienia Sergiusza Pawłowicza.

W sprawie protokołu KSI MAIL Stowarzyszenie ISOC Polska składało również skargę do sądu administracyjnego.


FreeCON 2007 - in free solutions we trust

2007-04-21 00:00
2007-04-22 00:00
Etc/GMT+1
FreeCON 2007 - in free solutions we trust

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Drugiej Edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Poświęconej Wolnym Rozwiązaniom i Otwartym Standardom FreeCON 2007. Odbędzie się ona w Auli Politechniki Wrocławskiej, w dniach 21. i 22. kwietnia 2007.


FreeCON 2006

2006-04-22 10:00
2006-04-23 17:00
Etc/GMT+2

FreeCON

W dniach 22-23 kwietnia 2005 roku we Wrocławiu odbędzie się konferencja dotycząca zagadnień Wolnego Oprogramowania - FreeCON 2006. Jest to pierwsze tego rodzaju wydarzenie we Wrocławiu, a w zamyśle organizatorów ma stać się cyklicznym.


Subskrybuj zawartość