Minister Gospodarki

Odpowiedź ISOC-PL w konsultacjach o arbitrażu inwestycyjnym (ISDS) w transatlantyckim traktacie handlowym (TTIP)

Kwestionariusz i inne materiały referencyjne konsultacji
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=ISDS

Stanowisko Internet Society Poland
ID=095406213906-38

Komisja Europejska powinna wyłączyć ISDS ze wszystkich umów handlowych, w tym przypadku TTIP, gdyż ISDS jest niepotrzebny i szkodliwy dla demokracji, jego wpływ na przestrzeganie praw człowieka i praworządności jest negatywny.


ISOC-PL response in consultation on investment arbitration (ISDS) in transatlantic trade treaty (TTIP)

Questionnaire and other reference material of the consultation
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=ISDS

Internet Society Poland statement
ID=095406213906-38

The European Commission should exclude the ISDS from every trade agreement, in this case from the TTIP, as it is not necessary and detrimental for democracy, human rights and the rule of law.


Konsultacje Komisji Europejskiej w sprawie ochrony inwestorów w TTIP, czyli traktacie handlowym EU-USA

Polska powinna popierać zapisy o ochronie inwestorów negocjowane przez Komisję Europejską w umowie o wolnym handlu z USA (tzw. traktat TTIP), gdyż będą one dla nas korzystniejsze od zapisów obecnej umowy bilateralnej - to główny argument przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki reprezentujących Polskę w organach Rady UE oraz negocjatorów z Komisji Europejskiej, przedstawiony podczas spotkania konsultacyjnego w siedzibie przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie w czwartek, 16 maja 2014 r.


Stanowisko ISOC-PL, Centrum Cyfrowego i FWiOO w konsultacjach w sprawie negocjacji handlowych UE-USA

Odpowiedzialne za polski udział w negocjacjach Ministerstwo Gospodarki opracowało ankietę dotyczącą problematyki jaka ma podlegać rokowaniom. Niektóre pytania są związane z kwestiami tzw. praw własności intelektualnej i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozesłało tę ankietę do podmiotów z którymi współpracuje, m.in. do naszych organizacji.


Nowe szaty ACTA

Zaraz po odrzuceniu ACTA pojawiła się informacja, że postanowienia układu są zawarte w przygotowywanym europejsko-kanadyjskim porozumieniu handlowym CETA. Szczegółowe porównanie opublikował kanadyjski profesor Michael Geist.


Wnioski o udostępnienie informacji publicznej na temat ACTA

(English text follows)

W dniu 24 listopada, w imieniu Stowarzyszenia Internet Society Poland, zostały złożone do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, do Ministerstwa Gospodarki i do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wnioski o udostępnienie informacji publicznej na temat posiadanych przez te urzędy dokumentów i innych informacji związanych z negocjacjami umowy międzynarodowej, której robocza nazwa brzmi Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA).


Konferencja uzgodnieniowa dotycząca ustawy o podpisach elektronicznych - część II

2009-11-13 10:00
2009-11-13 20:00
Etc/GMT+2

Szanowni Panstwo,

Z up. Dyrekcji Departamentu Gospodarki Elektronicznej w slad za rozeslanym
pisemnie zaproszeniem w związku z prowadzonymi przez Ministerstwo
Gospodarki pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy o podpisach
elektronicznych pragnę uprzejmie przypomnieć, że druga część konferencji
uzgodnieniowej dotycząca projektowanej regulacji odbędzie się w godz.
10:00÷18:00 w dniu 13 listopada br. w sali konferencyjnej B,C na parterze
Gmachu Głównego Ministerstwa Gospodarki przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w


Projekt decyzji Komisji Europejskiej w sprawie list TSL i certyfikat EFVS

W związku z prowadzonymi pracami wspólnotowymi nad interoperacyjnością podpisów weryfikowanych
certyfikatem kwalifikowanym, Komisja Europejska przygotowała projekt decyzji w sprawie list TSL oraz najnowszą wersję studium na temat European Federated Validation Service.


Mglistej przyszłości traktatu patentowego ciąg dalszy

W odpowiedzi na wysłane przez nas zapytanie do Ministra Gospodarki dotyczące problematyki patentowania oprogramowania otrzymaliśmy odpowiedź od Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarki Krzysztofa Guldy.

Otrzymana odpowiedź wywołała następne wątpliwości, stąd - 23 września br. - wysłaliśmy kolejne pismo adresowane do p. Krzysztofa Guldy. Oto jego treść:


Mglista przyszłośc traktatu patentowego

W odpowiedzi na wysłane przez nas zapytanie do Ministra Gospodarki dotyczące problematyki patentowania oprogramowania otrzymaliśmy następującą odpowiedź:


Subskrybuj zawartość