Prezes Rady Ministrów

Analiza Deloitte, która przeraziła posłów

Opracowana przez firmę Deloitte ekspertyza potencjalnych skutków gospodarczych wprowadzenia w Polsce systemu jednolitej ochrony patentowej ma sporo słabości, ale jest na wyższym poziomie (uwzględnia więcej czynników) niż opracowanie Komisji Europejskiej. Przyjęto w niej horyzont czasowy 20 i 30 lat oznacza, że podawane liczby mają marną wiarygodność.


"Object ... has no method cookie" w nowym serwisie Prezesa Rady Ministrów

Niedawno został uruchomiony nowy serwis internetowy Prezesa Rady Ministów, oparty, jak się wydaje, na Drupalu.

W serwisie zastosowano technikę dynamicznego ładowania obrazków (m.in. zdjęć ministrów), która niestety u mnie nie działa.

Moja przeglądarka to:

Mozilla/5.0 (X11; FreeBSD amd64) AppleWebKit/536.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/20.0.1132.57 Safari/536.11

Błąd, który pokazuje konsola Chromium to:


MKiDN: Kto przygotowywał materiały w sprawie ACTA

W dniu 16 lutego 2012 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przesłał odpowiedź na złożony przez Stowarzyszenie ISOC Polska 23 stycznia 2012 wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie ACTA.

Poniżej zamieszczamy treść otrzymanej odpowiedzi w formacie tekstowym:

Warszawa, dnia 16 lutego 2012 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Bogdan Zdrojewski

Pan Marcin Cieślak
Internet Society Poland
ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa

Szanowny Panie,


Neutralność sieci w krajach Unii Europejskiej

ISOC Polska podtrzymuje swoje stanowisko z 5 sierpnia 2011 o potrzebie uzupełnienia ustawy problematyką neutralności sieci.

To nasze stanowisko zostało w minimalnym stopniu uwzględnione w wersji projektu nowelizacji z 13 października 2011. Przyjęty został nasz postulat, aby UKE opracowywało coroczny raport na temat stanu neutralności sieci, nie uwzględniono naszych propozycji określających tę problematykę. Jeszcze mniejszym stopniu uwzględniono kwestię neutralności sieci w wersji projektu z 12 lutego 2012.


Odpowiedź na wniosek ISOC Polska o udostępnienie informacji publicznej na temat ACTA

W dniu 26 stycznia 2010 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przesłał odpowiedź na złożony przez Stowarzyszenie ISOC Polska 25 listopada 2009 wniosek o udostępnienie informacji publicznej na temat porozumienia ACTA.

Poniżej zamieszczamy treść otrzymanej odpowiedzi w formacie tekstowym:

Warszawa, dnia 26 stycznia 2010 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Bogdan Zdrojewski

Pan Piotr Waglowski
Pan Józef Halbersztadt
Stowarzyszenie ISOC Poland
ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa

Szanowni Panowie

w odpowiedzi na pisma z dnia 24 listopada 2009 r., zawierające wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie Porozumienia ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), skierowane do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przekazane Ministerstwu - według właściwości - przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Ministerstwo Gospodarki, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji i wyjaśnień.


Apel organizacji pozarządowych do Premiera Tuska z 16 stycznia w sprawie negocjacji ACTA i dalsze nasze działania

ISOC-PL należy do organizacji, które od jesieni 2009 roku alarmowały o konieczności podjęcia debaty publicznej na temat prowadzonych w ukryciu, także w imieniu Polski, rokowaniach ACTA. Wpierw występowaliśmy o dostęp do dokumentów. Odmówiono nam ich mimo, że od dawna wyciekły one do Internetu. Poruszaliśmy ten temat na spotkaniach z premierem Donaldem Tuskiem dwukrotnie: 18 maja i 7 lipca 2011. Wraz z Fundacją Panoptykon, IAB i PIIT postulowaliśmy wystąpienie do Trybunału Sprawiedliwości UE o opinie czy ACTA jest zgodne z prawem europejskim.


Spotkanie społeczności internetowej z premierem Donaldem Tuskiem

2011-07-13 10:30
2011-07-13 12:00
Etc/GMT+2

Spotkanie z premierem 18 maja 2011 - zapis

Spotkanie 18 maja 2011 r. z premierem w KPRM - zapis

Igor Ostrowski, członek zespołu doradców w KPRM, rozpoczął spotkanie definiując jego temat: osiągnięcia ostatnich miesięcy w ramach serii spotkań poświęconych tematom poruszonym na spotkaniu z premierem 7 kwietnia.


Spotkanie z Premierem 18 maja 2011 - podsumowanie dotychczasowej współpracy

Dnia 18 maja 2011 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie przedstawicieli strony społecznej z premierem Donaldem Tuskiem, ministrem Michałem Bonim oraz innymi przedstawicielami rządu. Spotkanie było poświęcone następującym zagadnieniom: blokowanie stron internetowych, retencja danych telekomunikacyjnych, odpowiedzialność pośredników za treść, regulacja mediów internetowych, powtórne wykorzystanie informacji publicznej.


Subskrybuj zawartość