retencja danych

Konferencja "Internet na rozdrożu. Wyzwania dla regulacji Internetu w Polsce i Unii Europejskiej"

2011-09-20 11:00
2011-09-20 17:00
Etc/GMT+2

Konferencja "Internet na rozdrożu. Wyzwania dla regulacji Internetu w Polsce i Unii Europejskiej", organizowana przez Internet Society Poland i Fundację Panoptykon, podsumowuje projekt „Strategie dla regulacji Internetu w Polsce i Unii Europejskiej”, finansowany przez ISOC i Open Society Institute. Zostanie zaprezentowany raport zawierający diagnozę głównych problemów oraz wypracowane w ramach projektu wnioski i rekomendacje zmian prawnych.


Konferencja uzgodnieniowa - prawo telekomunikacyjne

2011-09-16 12:00
2011-09-16 15:00
Etc/GMT+2

Szanowni Państwo!

W związku z trwającymi pracami nad projektem o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, pragnę zaprosić na spotkanie poświęcone analizie uwag zgłoszonych do tego projektu w ramach konsultacji społecznych. Spotkanie odbędzie się w dniu 16 września br. w godz. 12:00-15:00, w sali A bud. B, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie.

Uprzejmie proszę o wydelegowanie maksymalnie 2-3 upoważnionych przedstawicieli z Państwa instytucji.

Z poważaniem

Magdalena Gaj
PODSEKRETARZ STANU


Spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury nt. retencji danych, wdrożenia Smart Grid, neutralności sieci

2011-06-21 12:00
2011-06-21 15:00
Etc/GMT+2

Agenda spotkania obejmuje następujące tematy:
- retencja danych, o których mowa w art. 180a i 180c ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późń. zm.),
- dokument dotyczący obszaru Gospodarka w tym zagadnienia związane z wdrożeniem systemu Smart Grid,
- kwestie neutralności sieci.

Obowiązuje imienna lista.


Rozwiązania prawne dotyczące retencji danych: opracowanie OSW na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Publikujemy materiał urzędowy pt. Rozwiązania prawne w wybranych państwach UE dotyczące możliwości wykorzystywania danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną w świetle dyrektywy 2006/24/WE otrzymany z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przygotowany przez Ośrodek Studiów Wschodnich. Niniejszy dokument nie jest autorstwa ani nie wyraża opinii stowarzyszenia ISOC Polska i jest publikowany w celu ułatwienia debaty publicznej. Materiał urzędowy nie podlega prawu autorskiemu (art. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).


Biuro Kolegium ds Służb Specjalnych: Sprawdzenia dokonywane przez uprawnione instytucje u operatorów telekomunikacyjnych

Publikujemy materiał urzędowy otrzymany z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przygotowany przez Biuro Kolegium ds. Służb Specjalnych. Niniejszy dokument nie jest autorstwa ani nie wyraża opinii stowarzyszenia ISOC Polska i jest publikowany w celu ułatwienia debaty publicznej. Materiał urzędowy nie podlega prawu autorskiemu (art. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).


Biuro Kolegium ds Służb Specjalnych: Wyroki sądów konstytucyjnych w sprawie retencji danych

Publikujemy materiał urzędowy otrzymany z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przygotowany przez Biuro Kolegium ds. Służb Specjalnych. Niniejszy dokument nie jest autorstwa ani nie wyraża opinii stowarzyszenia ISOC Polska i jest publikowany w celu ułatwienia debaty publicznej. Materiał urzędowy nie podlega prawu autorskiemu (art. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Wyroki sądów konstytucyjnych w sprawie retencji danych


Spotkanie z premierem 18 maja 2011 - zapis

Spotkanie 18 maja 2011 r. z premierem w KPRM - zapis

Igor Ostrowski, członek zespołu doradców w KPRM, rozpoczął spotkanie definiując jego temat: osiągnięcia ostatnich miesięcy w ramach serii spotkań poświęconych tematom poruszonym na spotkaniu z premierem 7 kwietnia.


Spotkanie z Premierem 18 maja 2011 - podsumowanie dotychczasowej współpracy

Dnia 18 maja 2011 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie przedstawicieli strony społecznej z premierem Donaldem Tuskiem, ministrem Michałem Bonim oraz innymi przedstawicielami rządu. Spotkanie było poświęcone następującym zagadnieniom: blokowanie stron internetowych, retencja danych telekomunikacyjnych, odpowiedzialność pośredników za treść, regulacja mediów internetowych, powtórne wykorzystanie informacji publicznej.


Spotkanie w KPRM 16 maja 2011 - zapis

Spotkanie 16 maja 2011 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - zapis

W spotkaniu udział wzięli m.in.:

Michał Boni - członek Rady Ministrów
Alek Tarkowski - członek zespołu doradców strategicznych, KPRM
Witold Przeciechowski – KPRM
Igor Ostrowski - członek zespołu doradców premiera, KPRM
Maciej Groń - wicedyrektor Departamentu Informatyzacji, MSWiA
Igor Dzialuk - minister, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Tomasz Darkowski - zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego, Ministerstwo Sprawiedliwości


Spotkanie w KPRM 9 maja 2011 - zapis

Spotkanie strony społecznej ze stroną rządową w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dn. 9 maja 2011 r. - zapis

Po stronie rządowej obecni byli:
1. Michał Boni - członek Rady Ministrów
2. Magdalena Gaj - wiceminister infrastruktury, przewodnicząca zespołu ds. programu "Polska Cyfrowa"
3. Alek Tarkowski - członek zespołu doradców strategicznych, dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt: Polska
4. Witold Przeciechowski - KPRM
5. Włodzimierz Marciński - dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, MSWiA
5. Maciej Groń - wicedyrektor Departamentu Informatyzacji, MSWiA


Subskrybuj zawartość