własność intelektualna

"Return To Action Against Software Patents – A Need For Reflection" w Warszawie

2015-11-04 19:00
2015-11-04 20:30
Etc/GMT+1

Zapraszamy na spotkanie dyskusyjne na temat patentów softwarowych "Return To
Action Against Software Patents – A Need For Reflection".

Termin ustaliśmy na 4.11 godz. 19.00 (nie dłużej niż 90 min).

Miejsca użyczył nam warszawski Hakerspace. Jak trafić (obok stacji metra Rondo Daszyńskiego) https://hackerspace.pl/about

Agenda:

* Reinier Bakels – Continuation of the CopyCamp presentation: Patents as a Threat to Innovation


#Digital4EU stakeholder forum on Europe’s new digital priorities

2015-02-24 09:30
2015-02-24 18:00
Etc/GMT+1

Debata: Co nam da TTIP? Debata na temat umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską i USA

2015-01-22 17:30
2015-01-22 19:00
Etc/GMT+1

Jakie będą skutki zawarcia Umowy o wolnym handlu między UE i USA (TTIP)? Co na umowie może zyskać Europa, a jakie są główne obawy z nią związane? Jak umowa może wpłynąć na europejski przemysł, rolnictwo, ochronę konsumentów, kulturę, czy rozstrzyganie sporów między inwestorami a państwami? Czy TTIP oznaczać będzie więcej miejsc pracy, więcej inwestycji i szybszy wzrost gospodarczy, jak chcą zwolennicy umowy, czy też stanowi zagrożeniem dla demokracji, praw obywatelskich i bezpieczeństwa konsumentów, jak twierdzą przeciwnicy?


Stanowisko ISOC-PL, Centrum Cyfrowego i FWiOO w konsultacjach w sprawie negocjacji handlowych UE-USA

Odpowiedzialne za polski udział w negocjacjach Ministerstwo Gospodarki opracowało ankietę dotyczącą problematyki jaka ma podlegać rokowaniom. Niektóre pytania są związane z kwestiami tzw. praw własności intelektualnej i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozesłało tę ankietę do podmiotów z którymi współpracuje, m.in. do naszych organizacji.


Nowe szaty ACTA

Zaraz po odrzuceniu ACTA pojawiła się informacja, że postanowienia układu są zawarte w przygotowywanym europejsko-kanadyjskim porozumieniu handlowym CETA. Szczegółowe porównanie opublikował kanadyjski profesor Michael Geist.


Watch That Film

Watch That Film (also known as Freedom Film Association on Parachute) is planned to be a series of film seminars on the subjects of:

  • copyright law
  • the culture of remix
  • the networked society
  • new models of creativity
  • free information technologies

Co po ACTA?

Dobrą wiadomością jest, że podjęto decyzję bez czekania na opinię trybunału. Już od dawna stosunek do ACTA stał się kwestią polityczną, a nie prawną. Trzeba być realistą co do konsekwencji, bo nie będzie zmian na lepsze jeśli nie pojawi się wyraźna inicjatywa zastępująca ACTA, czyli formułująca jakie zmiany do polityki i prawa należy teraz prowadzić.


Parlament Europejski odmówił zgody na ratyfikację ACTA

We wczesnych godzinach popołudniowych 4 lipca 2012 r. Parlament Europejski stosunkiem głosów 478 do 39 (przy 165 wstrzymujących się) przyjął rezolucję, w której nie wyraża zgody na ratyfikację traktatu ACTA. Tuż przed głosowaniem złożono wniosek o odesłanie traktatu z powrotem do komisji handlu międzynarodowego INTA, jednak ten wniosek nie został przyjęty.


Igor Ostrowski został członkiem Multistakeholder Advisory Group

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Igor Ostrowski, został członkiem Multistakeholder Advisory Group, grupy doradczej sterującej rozwojem procesu Internet Governance Forum, najważniejszego obecnie forum międzynarodowego pod egidą ONZ, które zajmuje się kwestiami rozwoju Internetu.


Krystalizuje się sprzeciw Parlamentu Europejskiego wobec ACTA

W momencie kiedy ACTA trafiła pod strzechy i na ulice anty-pirackie porozumienie stało się tematem stricte politycznym. Stanowisko Parlamentu Europejskiego właściwie już nie będzie decyzją legislacyjną. W tych okolicznościach Parlament jest zmuszony wypowiedzieć się jako ciało polityczne.


Subskrybuj zawartość