instytut spraw publicznych

Debata: Co nam da TTIP? Debata na temat umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską i USA

2015-01-22 17:30
2015-01-22 19:00
Etc/GMT+1

Jakie będą skutki zawarcia Umowy o wolnym handlu między UE i USA (TTIP)? Co na umowie może zyskać Europa, a jakie są główne obawy z nią związane? Jak umowa może wpłynąć na europejski przemysł, rolnictwo, ochronę konsumentów, kulturę, czy rozstrzyganie sporów między inwestorami a państwami? Czy TTIP oznaczać będzie więcej miejsc pracy, więcej inwestycji i szybszy wzrost gospodarczy, jak chcą zwolennicy umowy, czy też stanowi zagrożeniem dla demokracji, praw obywatelskich i bezpieczeństwa konsumentów, jak twierdzą przeciwnicy?


Głosowanie elektroniczne w Polsce(?) - debata ISP

2007-07-03 15:30
2007-07-03 17:15
Etc/GMT+2

Wprowadzenie:

Jarosław Zbieranek, Instytut Spraw Publicznych

Seminarium bedzie miało formułe dyskusji „okragłego stołu”, w której każdy z uczestników bedzie miał możliwość zaprezentowania swojego stanowiska. Zaprosiliśmy do udziału w nim przedstawicieli władz samorządowych, parlamentarzystów, ekspertów z dziedziny prawa konstytucyjnego, technologii informatycznych, socjologii, politologii, osoby zaangażowane w działania zmierzajace do zwiększenia partycypacji wyborczej w Polsce.

Z wyrazami szacunku
Prof. Lena Kolarska-Bobinska


Subskrybuj zawartość