Debata: Co nam da TTIP? Debata na temat umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską i USA

2015-01-22 17:30
2015-01-22 19:00
Etc/GMT+1
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego, ul. Jasna 14/16a, Warszawa, 17:30

Jakie będą skutki zawarcia Umowy o wolnym handlu między UE i USA (TTIP)? Co na umowie może zyskać Europa, a jakie są główne obawy z nią związane? Jak umowa może wpłynąć na europejski przemysł, rolnictwo, ochronę konsumentów, kulturę, czy rozstrzyganie sporów między inwestorami a państwami? Czy TTIP oznaczać będzie więcej miejsc pracy, więcej inwestycji i szybszy wzrost gospodarczy, jak chcą zwolennicy umowy, czy też stanowi zagrożeniem dla demokracji, praw obywatelskich i bezpieczeństwa konsumentów, jak twierdzą przeciwnicy?

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce wraz z Instytutem Spraw Publicznych zapraszają na debatę z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego, ekspertów i publiczności podczas której porozmawiamy o potencjalnych skutkach zawarcia TTIP.

W spotkaniu udział wezmą:

- Prof. Danuta Hübner – posłanka do PE, przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych PE oraz członkini Komisji Gospodarczej i Monetarnej

- Rafał Trzaskowski - sekretarz stanu ds. europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (TBC)

- Maria Świetlik – członkini Internet Society Poland

- Marcin Wojtalik - członek zarządu, Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Inicjatywa STOP TTIP

- Jakub Wojnarowski, zastępca dyrektora generalnego, Konfederacja Lewiatan

Debatę poprowadzi redaktor Bartosz Węglarczyk.

Dziennik Gazeta Prawna objął wydarzenie patronatem medialnym.

Według szacunków Komisji Europejskiej, dzięki podpisaniu umowy o wolnym handlu gospodarki USA i UE miałyby wzrosnąć odpowiednio 0,4% PKB i 0,5% w ciągu roku, co przełożyłoby się na powstanie 2,5 mln nowych miejsc pracy po obu stronach Atlantyku. Na dostępie do tańszych produktów zyskałaby statystyczna czteroosobowa europejska rodzina, zwiększając swój średni dochód o ok. 545 euro rocznie. Zysk statystycznej rodziny amerykańskiej byłby jeszcze wyższy i wyniósłby 655 euro na rok. TTIP ma również promować globalną konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, umożliwiając im np. uruchomienie transatlantyckiej sprzedaży dzięki całkowitemu zniesieniu ceł i ujednoliceniu kwestii regulacyjnych.

Z drugiej strony, w lipcu ubiegłego roku grupa 148 organizacji pozarządowych z całej Europy złożyła do Komisji Europejskiej wniosek o rejestrację europejskiej inicjatywy obywatelskiej "STOP TTIP" (KE odrzuciła ją z powodów formalnych, choć obecnie inicjatywę wpiera 330 organizacji).

Krytykują one m.in. brak przejrzystości i demokratycznych procedur w negocjacjach, uprzywilejowanie lobby wielkich korporacji, tworzenie niedemokratycznych mechanizmów rozstrzygania sporów między inwestorem i państwem czy możliwość obniżenia europejskich standardów ochrony konsumentów. Krytyczne artykuły na temat mechanizmów arbitrażowych ukazały się w wielu europejskich gazetach, a internetową petycję przeciw TTIP podpisało prawie milion Europejczyków.

Tymczasem w Polsce dyskusji na temat TTIP prawie nie ma, chociaż krytyczną petycję podpisało również ponad 50 polskich organizacji pozarządowych.

Debata Instytut Spraw Publicznych i Parlament Europejski - Biuro w Polsce ma służyć nadrobieniu tego braku.


http://bit.ly/ttipISP