Kina dźwiękowe ruiną muzyką zawodowych

Kina dźwiękowe ruiną muzyką zawodowych

Z Warszawy donosi (Mt): Wczoraj rozpoczął się w Warszawie 8-my walny zjazd Związku zawodowych muzyków.

Zjazd ma zająć się m. in. sprawą katastrofalnego bezrobocia, jakie zapanowało wśród muzyków m. in. wskutek wprowadzenia filmów dźwiękowych i mechanicznej ilustracji muzycznej w kinach.

Na zjeździe ma być zgłoszony wniosek w sprawy wystąpienia do czynników rządowych o stworzenie specjalnego funduszu zapomogowego dla bezrobotnych muzyków w drodze specjalnego podatku, pobieranego od właścicieli kin

Ilustrowany Kurier Codzienny, 18 kwietnia 1930 r., str. 6

z najlepszymi podziękowaniami dla JSN


Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.

zmiany

Mam nadzieje, że muzycy jakoś sobie poradzili :)


Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.