publikacje

Stanowisko w sprawie głosowania elektronicznego w wyborach powszechnych

Stanowisko Stowarzyszenia Internet Society Poland w sprawie głosowania elektronicznego w wyborach powszechnych przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia w dniu 10 stycznia 2007 roku (uchwała Zarządu ISOC Polska nr 2/2007)

[ English version is available ]


Wytyczne w zakresie ochrony portali informacyjnych administracji publicznej

Rzeczpospolita Polska
MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Michał Boni
MAC-534/2012

Warszawa, dnia 26 stycznia 2012 r.

PILNE

Adresaci wg załącznika

Szanowni Państwo,

po konsultacjach w Zespole zadaniowym do spraw ochrony
portali przekazuję wytyczne Ministra Administracji
i Cyfryzacji w zakresie ochrony informacyjnych administracji
publicznej.

Z poważaniem,

(podpis)

Załączniki:

1. Rozdzielnik
2. Wytyczne w zakresie ochrony portali informacyjnych
administracji publicznej.


ISOC Polska o neutralności sieci - konsultacje zmian w Prawie telekomunikacyjnym

ISOC wypowiedział się na temat projektu zmian w ustawie Prawo telekomunikacyjne. Projekt ten wynika z przeprowadzonej w 2009 r. obszernej nowelizacji dyrektyw UE zwanej Pakietem Telekomunikacyjnym.


Stanowisko ISOC Polska w sprawie zmian w prawie o podpisie elektronicznym

Uchwała Zarządu ISOC nr 7/2008 z 21 maja 2008 r.

Od początku prac nad polską ustawą o podpisie elektronicznym wśród specjalistów zajmujących się tą tematyką toczyły się spory na temat wpływu legislacji na przyszły kształt usług elektronicznych. Obecny stan podpisu elektronicznego potwierdza wyrażane wówczas obawy, że zbyt restrykcyjna legislacja doprowadzi do stagnacji tego segmentu rynku.


isoc_stanowisko_podpis_20080530.pdf (98.57 KB)
isoc_stanowisko_podpis_20080530.odt (31.76 KB)

Statement of Internet Society Poland concerning e-voting in general elections

[Polish version ]

Statement of Internet Society Poland

concerning e-voting in general elections
October 2007


Abstract:isoc_stanowisko_wybory_20070110-eng.odt (46.28 KB)
isoc_stanowisko_wybory_20070110-eng.pdf (225.62 KB)

O nowe prawo autorskie - stanowisko ISOC Polska

uchwała Zarządu ISOC nr 7/2007 z 16 kwietnia 2007

Stanowisko Internet Society Poland (ISOC Polska) z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie opracowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (druk sejmowy nr. 1489).

Tabele wynagrodzeń wpływają bezpośrednio na koszt dostępu do dóbr kultury, dlatego Internet Society Poland postuluje wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych, które - poza równoważeniem takich grup interesów jak autorzy i pośrednicy - zagwarantują również interesy konsumentów.

Proponowanym przez nas rozwiązaniem jest włączenie organizacji reprezentujących konsumentów oraz użytkowników utworów do składu Komisji Prawa Autorskiego, a także wprowadzenie przedstawicieli tych organizacji do zespołu orzekającego, który wyznaczany jest przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - na analogicznych zasadach, jak w przypadku dwóch pozostałych grup interesów.

Zdaniem Internet Society Poland kreowany przez prawodawcę system prawa autorskiego powinien uwzględniać zasadniczą przemianę sposobów, w jaki ludzie obcują z kulturą. Do niedawna klarowny podział na twórców (producentów) i odbiorców (konsumentów) zaciera się. Podobnie zacierają się różnice pomiędzy polami eksploatacji - internetowe radio niewiele różni się od internetowego sklepu z piosenkami (tzw. konwergencja mediów). Choć ukształtowane historycznie instytucje prawa autorskiego przez wiele lat będą wpływały na sposób, w jaki obcujemy z kulturą, to nie możemy zamykać oczu na zasadniczy charakter tych cywilizacyjnych przemian.


20070417_isoc_polska_prawo_autorskie.odt (23.01 KB)
20070417_isoc_polska_prawo_autorskie.pdf (106.02 KB)

Opinia ISOC PL na temat projektu rozporządzenia w sprawie BIP

Opinia na temat projektu rozporządzenia w sprawie BIP, przesłanego nam przez MSWiA do konsultacji (z bardzo krótkim terminem na udzielenie odpowiedzi).


Internet to kultura dostępna

Utrzymanie domeny publicznej, sfery niekomercyjnej wymiany dobrami kultury leży w żywotnym interesie społeczeństwa. Musi być równowaga pomiędzy prawem artysty do wynagrodzenia a prawem widza do obejrzenia filmu za rozsądną cenę.


Czy patentować oprogramowanie? Najgorętsza dyskusja Europy

J. Halbersztadt, W. Majewski, P. Waglowski, Czy patentować oprogramowanie? Najgorętsza dyskusja Europy [w] J. K. Grabara, J. S. Nowak (red.) Zastosowania i wdrożenia systemów informatycznych, Katowice 2005, str. 19


Dostępność polskich witryn administracji publicznej

Artykuł ukazał się pod tytułem "Prosto, przejrzyście i wygodnie", w Raporcie specjalnym Computerworld: IT w sektorze publicznym, kwiecień 2004, str. 16.


Subskrybuj zawartość