Minister Infrastruktury

Konferencja uzgodnieniowa - prawo telekomunikacyjne

2011-09-16 12:00
2011-09-16 15:00
Etc/GMT+2

Szanowni Państwo!

W związku z trwającymi pracami nad projektem o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, pragnę zaprosić na spotkanie poświęcone analizie uwag zgłoszonych do tego projektu w ramach konsultacji społecznych. Spotkanie odbędzie się w dniu 16 września br. w godz. 12:00-15:00, w sali A bud. B, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie.

Uprzejmie proszę o wydelegowanie maksymalnie 2-3 upoważnionych przedstawicieli z Państwa instytucji.

Z poważaniem

Magdalena Gaj
PODSEKRETARZ STANU


Otwarty Internet i neutralność sieci w UE - opinia ISOC Polska

19 kwietnia Komisja Europejska ogłosiła komunikat "Otwarty internet i neutralność sieci w Europie". Zgodnie z regułami działania UE oczekiwane są teraz stanowiska Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, czyli instytucji do których komunikat był skierowany.


ISOC Polska o neutralności sieci - konsultacje zmian w Prawie telekomunikacyjnym

ISOC wypowiedział się na temat projektu zmian w ustawie Prawo telekomunikacyjne. Projekt ten wynika z przeprowadzonej w 2009 r. obszernej nowelizacji dyrektyw UE zwanej Pakietem Telekomunikacyjnym.


Spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury nt. retencji danych, wdrożenia Smart Grid, neutralności sieci

2011-06-21 12:00
2011-06-21 15:00
Etc/GMT+2

Agenda spotkania obejmuje następujące tematy:
- retencja danych, o których mowa w art. 180a i 180c ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późń. zm.),
- dokument dotyczący obszaru Gospodarka w tym zagadnienia związane z wdrożeniem systemu Smart Grid,
- kwestie neutralności sieci.

Obowiązuje imienna lista.


Spotkanie z premierem 18 maja 2011 - zapis

Spotkanie 18 maja 2011 r. z premierem w KPRM - zapis

Igor Ostrowski, członek zespołu doradców w KPRM, rozpoczął spotkanie definiując jego temat: osiągnięcia ostatnich miesięcy w ramach serii spotkań poświęconych tematom poruszonym na spotkaniu z premierem 7 kwietnia.


Spotkanie zespołu roboczego w ramach Polski Cyfrowej

2011-05-23 09:30
2011-05-23 11:30
Etc/GMT+2

Spotkanie w sprawie platformy konsultacyjnej pod przewodnictwem P. Minister Magdaleny Gaj. Wejście npdst. potwierdzonej listy uczestników.


Spotkanie z Premierem 18 maja 2011 - podsumowanie dotychczasowej współpracy

Dnia 18 maja 2011 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie przedstawicieli strony społecznej z premierem Donaldem Tuskiem, ministrem Michałem Bonim oraz innymi przedstawicielami rządu. Spotkanie było poświęcone następującym zagadnieniom: blokowanie stron internetowych, retencja danych telekomunikacyjnych, odpowiedzialność pośredników za treść, regulacja mediów internetowych, powtórne wykorzystanie informacji publicznej.


Spotkanie w KPRM 16 maja 2011 - zapis

Spotkanie 16 maja 2011 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - zapis

W spotkaniu udział wzięli m.in.:

Michał Boni - członek Rady Ministrów
Alek Tarkowski - członek zespołu doradców strategicznych, KPRM
Witold Przeciechowski – KPRM
Igor Ostrowski - członek zespołu doradców premiera, KPRM
Maciej Groń - wicedyrektor Departamentu Informatyzacji, MSWiA
Igor Dzialuk - minister, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Tomasz Darkowski - zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego, Ministerstwo Sprawiedliwości


Spotkanie w KPRM 9 maja 2011 - zapis

Spotkanie strony społecznej ze stroną rządową w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dn. 9 maja 2011 r. - zapis

Po stronie rządowej obecni byli:
1. Michał Boni - członek Rady Ministrów
2. Magdalena Gaj - wiceminister infrastruktury, przewodnicząca zespołu ds. programu "Polska Cyfrowa"
3. Alek Tarkowski - członek zespołu doradców strategicznych, dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt: Polska
4. Witold Przeciechowski - KPRM
5. Włodzimierz Marciński - dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, MSWiA
5. Maciej Groń - wicedyrektor Departamentu Informatyzacji, MSWiA


Subskrybuj zawartość