Spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury nt. retencji danych, wdrożenia Smart Grid, neutralności sieci

2011-06-21 12:00
2011-06-21 15:00
Etc/GMT+2
Warszawa, Ministerstwo Infrastruktury, 21 czerwca 2011 r, godz.12-15

Agenda spotkania obejmuje następujące tematy:
- retencja danych, o których mowa w art. 180a i 180c ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późń. zm.),
- dokument dotyczący obszaru Gospodarka w tym zagadnienia związane z wdrożeniem systemu Smart Grid,
- kwestie neutralności sieci.

Obowiązuje imienna lista.