transakcje w sieci

#Digital4EU stakeholder forum on Europe’s new digital priorities

2015-02-24 09:30
2015-02-24 18:00
Etc/GMT+1

Debata: Co nam da TTIP? Debata na temat umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską i USA

2015-01-22 17:30
2015-01-22 19:00
Etc/GMT+1

Jakie będą skutki zawarcia Umowy o wolnym handlu między UE i USA (TTIP)? Co na umowie może zyskać Europa, a jakie są główne obawy z nią związane? Jak umowa może wpłynąć na europejski przemysł, rolnictwo, ochronę konsumentów, kulturę, czy rozstrzyganie sporów między inwestorami a państwami? Czy TTIP oznaczać będzie więcej miejsc pracy, więcej inwestycji i szybszy wzrost gospodarczy, jak chcą zwolennicy umowy, czy też stanowi zagrożeniem dla demokracji, praw obywatelskich i bezpieczeństwa konsumentów, jak twierdzą przeciwnicy?


Watch That Film

Watch That Film (also known as Freedom Film Association on Parachute) is planned to be a series of film seminars on the subjects of:

  • copyright law
  • the culture of remix
  • the networked society
  • new models of creativity
  • free information technologies

Igor Ostrowski joins Multistakeholder Advisory Group

Undersecretary of state in the Ministry of Administration and Digitization, Igor Ostrowski, has become a member of Multistakeholder Advisory Group, a steering committe of the Internet Governance Forum, an international forum created under auspices of the United Nations to discuss Internet governance issues.


Igor Ostrowski został członkiem Multistakeholder Advisory Group

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Igor Ostrowski, został członkiem Multistakeholder Advisory Group, grupy doradczej sterującej rozwojem procesu Internet Governance Forum, najważniejszego obecnie forum międzynarodowego pod egidą ONZ, które zajmuje się kwestiami rozwoju Internetu.


Global INET 2012

2012-04-22 09:00
2012-04-24 17:00
Etc/GMT+1

http://internetsociety.org/events/inet-conferences/global-inet-2012/


Ostateczny termin nadsyłania prezentacji RIPE 64

2012-02-03 23:59
Etc/GMT+1

Submissions
------------
Attendees of the RIPE meetings are quite sensitive to keeping
presentations non-commercial, and product marketing talks are strongly
discouraged. Repeated audience feedback shows that the most successful
talks focus on operational experience, research results, or case
studies. For example, presenters wishing to describe a commercial
solution should focus on the underlying technology and not attempt a
product demonstration. Presenters who are proposing a panel or BOF are
encouraged to include speakers from several (perhaps even competing)


RIPE 64

2012-04-16 09:00
2012-04-20 14:00
Etc/GMT+1

The RIPE Programme Committee (PC) is now seeking content proposals from
the RIPE community for the Plenary, BoF and tutorial sessions at RIPE
64. The PC seeks presentations covering topics of network engineering
and operations, including but not limited to:

• IPv6 deployment
• Managing IPv4 scarcity in operations
• Commercial transactions of IPv4 addresses
• Data centre technologies
• Network and DNS operations
• Internet governance and regulatory practices
• Network and routing security
* Content delivery
* Internet peering and mobile data exchange


"Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności" na etapie konsultacji społecznych

Michał Boni - Minister Członek Rady Ministrów, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów zaprosił do konsultacji projektu "Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności". Z projektem dokumentu można zapoznać się na stronie Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Uwagi można zgłaszać na piśmie i w wersji elektronicznej do 21 grudnia 2011 r.

W treści pisemnego zaproszenia, które otrzymało Internet Society Poland, czytamy:


Subskrybuj zawartość