Konferencja "Internet na rozdrożu. Wyzwania dla regulacji Internetu w Polsce i Unii Europejskiej"

2011-09-20 11:00
2011-09-20 17:00
Etc/GMT+2
20.09.2011, godz. 11:00-17:00, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa

Konferencja "Internet na rozdrożu. Wyzwania dla regulacji Internetu w Polsce i Unii Europejskiej", organizowana przez Internet Society Poland i Fundację Panoptykon, podsumowuje projekt „Strategie dla regulacji Internetu w Polsce i Unii Europejskiej”, finansowany przez ISOC i Open Society Institute. Zostanie zaprezentowany raport zawierający diagnozę głównych problemów oraz wypracowane w ramach projektu wnioski i rekomendacje zmian prawnych.

Celem projektu było stworzenie warunków politycznych i intelektualnych, które ułatwią wprowadzenie ram regulacyjnych w Polsce, jakie zagwarantują neutralność technologiczną i poszanowanie podstawowych praw w zakresie Internetu. Projekt miał również na celu utworzenie ram, które określą nowy sposób wyjaśniania najważniejszych aspektów regulacji w odniesieniu do Internetu, zaspokajania potrzeb w zakresie głównych zainteresowanych stron oraz opinii publicznej i mediów. Więcej na temat projektu można przeczytać na stronie ISOC.

Wśród osób zaproszonych do udziału w konferencji znaleźli się m.in.:
* członkowie Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów,
* Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
* przedstawiciele MSWiA, Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Sprawiedliwości,
* posłowie z Komisji Nowoczesnych Technologii Sejmu RP,
* kluczowe firmy z sektora IT,
* eksperci z polskich organizacji pozarządowych
* przedstawiciele świata nauki z głównych ośrodków akademickich zajmujących się problematyką związaną z Internetem.

Program konferencji:

11:00
Otwarcie konferencji w imieniu Fundacji Panoptykon oraz Internet Society Poland

11:10-11:40
Minister Michał Boni: Podsumowanie najważniejszych osiągnięć i wyzwań w obszarze regulacji Internetu i praw podstawowych z perspektywy rządu

11:40-12:10
Caspar Bowden: Elektroniczny nadzór – spojrzenie na ewolucję w obszarze ochrony prywatności i bezpieczeństwa publicznego od lat 90-tych do dzisiaj [w tym ok 10 minut na dyskusję]

12:10-12:30
Przerwa na kawę

12:30-13:00
Joe McNamee: Czy "bezpieczeństwo" jest największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa? Zagrożenia dla Internetu wynikające z nieskoordynowanych i eksperymentalnych środków bezpieczeństwa [w tym ok. 10 minut na dyskusję]

13:00-13:30
Katarzyna Szymielewicz / Marcin Cieślak: Jak zbudować „wolny i otwarty Internet” – podsumowanie głównych wniosków z realizacji wspólnego projektu Fundacji Panoptykon i Internet Society Poland [w tym ok. 10 minut na dyskusję]

13:30-14:15
Przerwa na lunch

14:15-15:00
Jak zagwarantować „legalność” treści w Internecie, a jednocześnie zachować wolność słowa?
Dyskusja z udziałem wszystkich gości. Do dyskusji wprowadzą: dr inż. Wacław Iszkowski oraz mec. Maciej Ślusarek

15:10-15:55
Jak ukształtować zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz otwartości zasobów publicznych, żeby pogodzić różne interesy indywidualne i publiczne? Dyskusja z udziałem wszystkich gości. Do dyskusji wprowadzą: mec. Igor Ostrowski i dr. Grzegorz Sibiga

16:05-16:50
Jak pogodzić prawo obywateli do prywatności, dążenie do zwiększenia bezpieczeństwa publicznego i interesy operatorów oraz przedsiębiorców internetowych? Dyskusja z udziałem wszystkich gości. Do dyskusji wprowadzą: Minister Anna Streżyńska (UKE), Minister Wojciech Wiewiórowski (GIODO) oraz dr Dariusz Adamski.

16:50-17:00
Podsumowanie i zakończenie konferencji