Wnioski o udostępnienie informacji publicznej na temat ACTA

(English text follows)

W dniu 24 listopada, w imieniu Stowarzyszenia Internet Society Poland, zostały złożone do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, do Ministerstwa Gospodarki i do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wnioski o udostępnienie informacji publicznej na temat posiadanych przez te urzędy dokumentów i innych informacji związanych z negocjacjami umowy międzynarodowej, której robocza nazwa brzmi Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA).

Część wspólna tych wniosków jest następująca:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) Stowarzyszenie ISOC Polska zwraca się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
Polskie stanowisko w sprawie Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), a w szczególności:

  • imię, nazwisko i funkcja osoby prowadzącej w tej sprawie rozmowy i negocjacje oraz odpowiedzialnej za przygotowanie stanowiska Polskiego Rządu;
  • treść dotychczasowych stanowisk Rządu/Ministerstwa w odniesieniu do traktatu
  • treść dotychczasowych dokumentów związanych z negocjacjami w w/w sprawie oraz treść innych dokumentów dotyczących negocjowanego traktatu, które są w posiadaniu Rządu/Ministerstwa.

On November 24th, 2009, Internet Society Poland has issued three Freedom of Information requests to the Prime Minister of Poland, the Minister of Economy and the Minister of Culture and National Heritage to disclose official documents and other material regarding negotiations of the international treaty known under its work title of Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA).

All those requests share the following texts:

On the grounds of Article 2, par. 1 of the law of 6 September 2001 on freedom of access to public information (Dz. U, Nr, 112, poz. 1198) Internet Society Poland requests disclosure of the public information with regard to:

Offical Polish position on the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), in particular:

  • name, surname and official positions of the official responsible to carry out talks and negotations and responsible for drafting the official position of the Polish government;
  • contents of the government/ministrial positions and statements regarding the treaty.
  • contents of the documentation related to the treaty negotiations as well as other documents
    regarding the treaty that are in possession of the government (of the ministry).

ZałącznikRozmiar
act-on-access-to-public-information-poland-2001.odt19.04 KB
ACTA_Centrum Informacyjne Rzadu do Rzecznika UKIE.jpeg211.05 KB
ACTA_UKIE do MKiDN.jpeg217.13 KB
odpowiedz_mkidn_acta_800.jpg199.94 KB

Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.

Kancelaria Premiera przekazuje wniosek w sprawie ACTA do UKIE

W odpowiedzi na wysłany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie ACTA, ISOC Polska otrzymał do wiadomości kopię pisma przekazującego zapytanie do Rzecznika Prasowego Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Treść prezentuję poniżej, ze skanem dokumentu można zapoznać się po otwarciu załącznika do artykułu.

"Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Centrum Informacyjne Rządu
Grzegorz Szymański
Zastępca Dyrektora

Warszawa, 27 listopada 2009 r.

[Do:]
Pani Monika Janus-Klewiado
Rzecznik Prasowy
Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej

W załączeniu przekazuję - według właściwości - wniosek o udostępnienie informacji publicznej skierowany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez pana Piotra Waglowskiego z Internet Society Poland. Wniosek dotyczy udostępnienia informacji w sprawie negocjacji i polskiego stanowiska do traktatu Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA).

Uprzejmie proszę o udzielenie informacji zainteresowanemu oraz przekazanie kopii odpowiedzi do wiadomości Centrum Informacyjnego Rządu.

Grzegorz Szymański

Do wiadomości:
Pan Piotr Waglowski
Członek Zarządu ISOC Polska
ul. Pasteura 7
02-093 Warszawa"


UKIE przekazuje wniosek w sprawie ACTA do MKiDN

Kancelaria Premiera przekazała wniosek Rzecznikowi Prasowemu UKIE, teraz UKIE przekazuje sprawę Dyrektorowi Departamentu Prawnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stowarzyszenie ISOC Polska otrzymało kopię pisma przekazującego wniosek, o następującej treści (skan dokumentu - w załączeniu do artykułu).

"Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Biuro Komunikacji Medialnej
Monika Janus-Klewiado
zastępca dyrektora

Warszawa, 3 grudnia 2009 r.

[Do:]
Pan
Dominik Skoczek
Dyrektor Departamentu Prawnego
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szanowny Panie Dyrektorze,

W nawiązaniu do rozmowy z panem Dariuszem Urbańskim z Departamentu
Prawnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przesyłam -
według właściwości - wniosek o udostępnienie informacji publicznej
skierowany przez pana Piotra Waglowskiego z Internet Society Poland.

Wniosek dotyczy udostępnienia informacji publicznej w sprawie
negocjacji i polskiego stanowiska do traktatu Anti-Counterfeiting
Trade Agreement (ACTA).

Uprzejmie proszę o udzielenie informacji zainteresowanemu.

Łączę pozdrowienia,

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Biuro Komunikacji Medialnej
Monika Janus
zastępca dyrektora

Do wiadomości:

Pan Grzegorz Szymański
Zastępca Dyrektora w Centrum Informacyjnym Rządu
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Pan Piotr Waglowski
Członek Zarządu ISOC Polska
ul. Pasteura 7
02-093 Warszawa"


MKiDN deklaruje udzielenie odpowiedzi do 25 stycznia 2010

MKiDN w piśmie do ISOC Polska poinformowało, że informacja na temat ACTA zostanie udostępniona w terminie do dnia 25 stycznia 2010. Opóźnienie wynika z konieczności przygotowania zbiorczej informacji na podstawie dużej ilości dokumentów oraz dokonania analizy prawnej w zakresie możliwości udostępnienia materiałów negocjacyjnych.


Odpowiedź MKiDN na wniosek z 2009 r.

portret użytkownika saper

Odpowiedź otrzymaliśmy w styczniu 2010 r.. Odpowiedź jest również dostępna w postaci zeskanowanego dokumentu.

--
Marcin Cieślak


Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.