dostępność

List do Prezydenta w sprawie nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej

Pismo do Prezydenta RP z 21 września 2011

Warszawa, dnia 21 września 2011 roku

Szanowny Pan
Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

Szanowny Panie Prezydencie,


Konferencja uzgodnieniowa - prawo telekomunikacyjne

2011-09-16 12:00
2011-09-16 15:00
Etc/GMT+2

Szanowni Państwo!

W związku z trwającymi pracami nad projektem o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, pragnę zaprosić na spotkanie poświęcone analizie uwag zgłoszonych do tego projektu w ramach konsultacji społecznych. Spotkanie odbędzie się w dniu 16 września br. w godz. 12:00-15:00, w sali A bud. B, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie.

Uprzejmie proszę o wydelegowanie maksymalnie 2-3 upoważnionych przedstawicieli z Państwa instytucji.

Z poważaniem

Magdalena Gaj
PODSEKRETARZ STANU


Otwarty Internet i neutralność sieci w UE - opinia ISOC Polska

19 kwietnia Komisja Europejska ogłosiła komunikat "Otwarty internet i neutralność sieci w Europie". Zgodnie z regułami działania UE oczekiwane są teraz stanowiska Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, czyli instytucji do których komunikat był skierowany.


Kontrowersje wokół ustawy o dostępie do informacji publicznej - apel do posłów

Do Sejmu trafił jako pilny projekt uzupełnienia ustawy o dostępie do informacji publicznej o przepisy o jej powtórnym wykorzystywaniu. 26 lipca miało miejsce niezwykle ożywione posiedzenie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Przed posiedzeniem posłowie otrzymali liczne maile z protestami. Nie przyjęto wniosków klubów opozycyjnych o przeprowadzenie wysłuchania publicznego i odrzucenie przedłożenia rządowego w pierwszym czytaniu, ale posłowie wprowadzili szereg istotnych i bardzo dobrych poprawek. Niestety, pomimo to odrzucenie ustawy w drugim czytaniu jest ciągle jak najbardziej możliwe.


Konferencja "Pokolenie 50+ Nowe technologie a usługi finansowe"

2011-06-28 09:00
2011-06-28 14:30
Etc/GMT+2

Organizator:
Sejmowa Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
Narodowy Bank Polski
Biuro Analiz Sejmowych

9.00-10.00 Rejestracja uczestników
10.00 Otwarcie konferencji
Grzegorz Schetyna - Marszałek Sejmu RP
Marek Belka - Prezes Narodowego Banku Polskiego
Grzegorz Napieralski - przewodniczący sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

I Sesja - Aktywność pokolenia 50+ na rynku usług finansowych
Prowadzący: Grzegorz Napieralski - przewodniczący sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii


Spotkanie z premierem 18 maja 2011 - zapis

Spotkanie 18 maja 2011 r. z premierem w KPRM - zapis

Igor Ostrowski, członek zespołu doradców w KPRM, rozpoczął spotkanie definiując jego temat: osiągnięcia ostatnich miesięcy w ramach serii spotkań poświęconych tematom poruszonym na spotkaniu z premierem 7 kwietnia.


Poland to continue open multi-stakeholder dialogue on Internet issues

WARSAW – 18 MAY 2011. Polish Prime Minister Donald Tusk hosted a meeting of Internet community, industry representatives and government officials to discuss progress on the ongoing consultation process regarding Internet governance in Poland. This was already a third meeting held as a result of the overturn of an initial government decision of February 2010 to introduce countrywide blocking of websites containing illicit content.

This time the Prime Minister announced a government decision to assume unconstrained availability of the public information for re-use by the private sector as the general rule of the upcoming implementation of the European directive. “Whatever is created with public money should be owned by the public, including those who want to utilize it at their own discretion. By the same token, whenever public information is created the outcome should also be owned by all those interested”, Mr Tusk said.


Spotkanie w KPRM 16 maja 2011 - zapis

Spotkanie 16 maja 2011 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - zapis

W spotkaniu udział wzięli m.in.:

Michał Boni - członek Rady Ministrów
Alek Tarkowski - członek zespołu doradców strategicznych, KPRM
Witold Przeciechowski – KPRM
Igor Ostrowski - członek zespołu doradców premiera, KPRM
Maciej Groń - wicedyrektor Departamentu Informatyzacji, MSWiA
Igor Dzialuk - minister, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Tomasz Darkowski - zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego, Ministerstwo Sprawiedliwości


Spotkanie w KPRM 9 maja 2011 - zapis

Spotkanie strony społecznej ze stroną rządową w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dn. 9 maja 2011 r. - zapis

Po stronie rządowej obecni byli:
1. Michał Boni - członek Rady Ministrów
2. Magdalena Gaj - wiceminister infrastruktury, przewodnicząca zespołu ds. programu "Polska Cyfrowa"
3. Alek Tarkowski - członek zespołu doradców strategicznych, dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt: Polska
4. Witold Przeciechowski - KPRM
5. Włodzimierz Marciński - dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, MSWiA
5. Maciej Groń - wicedyrektor Departamentu Informatyzacji, MSWiA


Subskrybuj zawartość