dostępność

Stanowisko w sprawie proponowanych wymagań dla urządzeń odbiorczych telewizji cyfrowej

Stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczącego wymagań dla urządzeń do odbioru telewizji cyfrowej

W związku z przedstawieniem przez Ministerstwo Infrastruktury do konsultacji Projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych, Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów oraz Stowarzyszenie ISOC Polska pragną wyrazić zdanie, iż rozporządzenie powinno preferować stosowanie otwartych standardów, czyli spełniających następujące kryteria:

  • Standard jest przyjęty i zarządzany przez niedochodową organizację, a jego rozwój odbywa się w drodze otwartego procesu podejmowania decyzji (konsensusu, większości głosów, itp.), w którym mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani,
  • Standard jest opublikowany, a jego specyfikacja jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych bezpłatnie lub po kosztach sporządzenia kopii oraz możliwa dla wszystkich do kopiowania, dystrybuowania i używania również bezpłatnie lub po kosztach operacyjnych,
  • Wszelkie związane ze standardem prawa autorskie, patenty i inna własność przemysłowa są nieodwołalnie udostępnione bez opłat,
  • Nie ma żadnych ograniczeń w wykorzystaniu standardu. W szczególności, w obszarze, w którym nie występuje konieczność narzucania standardów (interfejs oprogramowania aplikacji API), rozporządzenie nie powinno nakazywać stosowania standardów zamkniętych, wymagających ponoszenia opłat licencyjnych związanych z korzystaniem z danego standardu.

Zapytanie o nowy traktat patentowy

Internet Society Poland jest organizacją bardzo zainteresowaną problematyką patentowania oprogramowania, a ściślej nierozszerzania stosowalności prawa patentowego na informatykę. Takie też było stanowisko rządu polskiego i polskich polityków w Parlamencie Europejskim w trakcie debat nad dyrektywą o "wynalazkach realizowanych przy pomocy komputera" w latach 2004-2005. Ówczesna stanowczość Polski w znacznym stopniu przyczyniła się do tego, że projekt dyrektywy został odrzucony, a ekspansywna interpretacja prawa patentowego nie uzyskała legitymizacji w prawie europejskim.

Ciągle jednak ponawiane są działania by wbrew stanowisku zainteresowanych i poza systemem władzy demokratycznej by doprowadzić do realizacji pierwotnych zamiarów. Pisano o tym także w Polsce, w opublikowanym w serwisie internetowym VaGla.pl – Prawo i Internet, artykuł Bardzo sprytny plan wprowadzenia patentów na oprogramowanie traktatem UE-USA


Apel technicznej społeczności w kwesti przyszłości Internetu do ministrów krajów OECD

Apel technicznej społeczności Internetu w kwestii przyszłości Internetu w gospodarce światowej

Orignal press release in English

Techniczna społeczność Internetu: ISOC, IETF, IAB, W3C, ETSI, 3GPP, ICANN, IEC, ARIN, APNIC, AfriNIC, LACNIC, RIPE NCC, CEN, Internet2, TIA, 3GPP2Techniczna społeczność Internetu: ISOC, IETF, IAB, W3C, ETSI, 3GPP, ICANN, IEC, ARIN, APNIC, AfriNIC, LACNIC, RIPE NCC, CEN, Internet2, TIA, 3GPP2

Seul, 16 czerwca 2008 r.


The BLED Declaration: Towards a European approach to the Future Internet

The Bled declaration, as adopted on the The Future of the Internet Conference held 30-31 March 2008 in Bled, Slovenia.

Current Internet: Success & Challenges

With over a billion users world-wide, the current Internet is a great success – a global integrated communications infrastructure and service platform underpinning the fabric of the European economy and European society in general. However, today's Internet was designed in the 1970s for purposes that bear little resemblance to current and foreseen usage scenarios. Mismatches between original design goals and current utilisation are now beginning to hamper the Internet’s potential. A large number of challenges in the realms of technology, business, society and governance have to be overcome if the future development of the Internet is to sustain the networked society of tomorrow.


Podpis elektroniczny wchodzi do urzędów publicznych

2008-05-01 00:00
2008-05-01 00:10
Etc/GMT+1

Przepisy ustawy o podpisie elektronicznym wchodzą w życie w urzędach administracji publicznej.


Opinia ISOC PL na temat projektu rozporządzenia w sprawie BIP

Opinia na temat projektu rozporządzenia w sprawie BIP, przesłanego nam przez MSWiA do konsultacji (z bardzo krótkim terminem na udzielenie odpowiedzi).


Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów (KROS) - rozpoczęcie działań

Internet Society Poland wraz z czołowymi firmami i organizacjami polskiej branży teleinformatycznej utworzyło Koalicję na Rzecz Otwartych Standardów (KROS). Zaczął działać serwis www.standardy.org.


Światowy Dzień Usability

2006-11-14 18:00
2006-11-14 22:00
Etc/GMT+2

Światowy Dzień Usability to coroczna impreza gromadząca zainteresowanych tematem użyteczności i wszystkich, którzy nienawidzą zadawać pytań: "dlaczego to nie działa?", "co teraz powinienem zrobić?"


the Internet Governance Forum

2006-10-30 13:00
2006-11-02 22:00
Etc/GMT+2

Forum Zarządzania Internetem (the Internet Governance Forum (IGF)).

Proponowana agenda Forum dostępna jest na jego stronie. Podczas ośmiu głównych sesji mają być dyskutowane główne tematy, a są nimi:

* Openness - Freedom of expression, free flow of information, ideas and knowledge

* Security - Creating trust and confidence through collaboration

* Diversity - Promoting multilingualism and local content

* Access - Internet Connectivity: Policy and Cost


Subskrybuj zawartość