regulacja prasy

Watch That Film

Watch That Film (also known as Freedom Film Association on Parachute) is planned to be a series of film seminars on the subjects of:

  • copyright law
  • the culture of remix
  • the networked society
  • new models of creativity
  • free information technologies

Creative Contribution

Creative Contribution - to propozycja z Sharing - książki Filipa Airgraina.

Główny model - szwedzki stół (ale tylko dla 'niekomercyjnego dzielenia się'), rodzaj spółdzielni - zarządzanej i finansowanej wspólnie przez wszystkich internautów (w danym kraju). Rozdzielanie pieniędzy na podstawie popularności dzieł. Całość ma być kompatybilna zarówno z obecnie proponowanymi 'alternatywnymi modelami biznesowymi' rezygnującymi z pobierania opłat za copyright jak i z copyright w publikacjach analogowych.


Spotkanie w KPRM 16 maja 2011 - zapis

Spotkanie 16 maja 2011 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - zapis

W spotkaniu udział wzięli m.in.:

Michał Boni - członek Rady Ministrów
Alek Tarkowski - członek zespołu doradców strategicznych, KPRM
Witold Przeciechowski – KPRM
Igor Ostrowski - członek zespołu doradców premiera, KPRM
Maciej Groń - wicedyrektor Departamentu Informatyzacji, MSWiA
Igor Dzialuk - minister, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Tomasz Darkowski - zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego, Ministerstwo Sprawiedliwości


Czy blog jest prasą? Stanowisko ISOC Polska w sprawie projektu nowelizacji prawa prasowego

Stanowisko ISOC Polska w sprawie projektu nowelizacji prawa prasowego z dnia 14 października 2009

Pomimo, że lektura proponowanych zmian stwarza wrażenie chaosu oraz sugeruje, ze prawodawca nie ma dobrego pomysłu na regulacje tej sfery społecznej działalności, to uważamy, że zaproponowana w nim rezygnacja z sankcji karnej w postaci kary pozbawienia wolności za brak dopełnienia obowiązku rejestracji wydawania dziennika lub czasopisma jest pomysłem zasługującym na aprobatę.

Stowarzyszenie ISOC Polska uważa, że sposób, w jaki Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało w BIP projekt komentowanej regulacji nie spełnia standardów uczciwie przeprowadzonych konsultacji społecznych i narusza konstytucyjny obowiązek rzetelnego informowania obywateli. Dokument został opublikowany w postaci graficznego obrazu zeskanowanego dokumentu, co uniemożliwia przetworzenie dokumentu do postaci tekstowej nadającej się do dokładnej analizy proponowanych rozwiązań ustawowych w trakcie publicznej dyskusji, jak również uniemożliwia dostęp do zapisów projektu osobom niedowidzącym lub niewidomym. Ponadto opublikowano kolejną wersję projektu zmian prawa prasowego w postaci nie oznaczonego datą linku w Biuletynie Informacji Publicznej. Zdaniem ISOC Polska jasna, czytelna i możliwa do dalszego wykorzystania forma publikacji projektu nowelizacji ustawy jest istotną wartością w prowadzeniu dyskusji publicznej.


Subskrybuj zawartość