odpowiedź

Coraz bliżej Światowej Konferencji Telekomunikacyjnej WCIT-12

Po sierpniowych konsultacjach MAiC opublikował nową wersje wytycznych dla polskiej delegacji. Nowa wersja zawiera niekorzystną zmianę. Polska już nie sprzeciwia się poszerzeniu kompetencji regulacyjnych Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) na kwestie związane z Internetem.


Uwagi do zmian w Międzynarodowych Regulacjach Telekomunikacyjnych ITR

Internet Society Poland wspólnie z Fundacją Nowoczesna Polska, Fundacją Panoptykon i Centrum Cyfrowym Projekt Polska wypowiedziało się w ogłoszonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji konsultacjach w sprawie stanowiska Polski odnośnie negocjowanych zmian w Międzynarodowych Regulacjach Telekomunikacyjnych ITR.


Minister Kultury: Odpowiedź w sprawie ACTA

Poniżej zamieszczamy treść odpowiedzi na nasz apel z 16 stycznia uzyskanej od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, p. Bogdana Zdrojewskiego:

Warszawa, dnia 16 lutego 2012 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Bogdan Zdrojewski

według rozdzielnika

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA), skierowane do Prezesa Rady Ministrów, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.


Minister Kultury w trosce o "przyjazną użytkownikom samoregulację na zasadzie B2B"

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 25 października 2011 r. oraz zapytania mailowe z dnia 27 października 2011 r. w sprawie dodatkowych wyjaśnień dotyczących nieporozumień narosłych wokół projektu tzw. Porozumienia o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawie ochrony praw własności intelektualnej w środowisku cyfrowym z dnia 6 października 2011 r., Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pragnie ponownie zakomunikować, że dyskusja o wypracowaniu wspólnego stanowiska między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi i internetowymi, a reprezentantami praw własności intelektualnej w sprawie ochrony tych praw w środowisku cyfrowym, została zapoczątkowana już w 2009 r. i toczyła się z udziałem, a początkowo również i w siedzibie PIIT. Już wówczas podjęto starania, aby pogodzić odmienne stanowiska wszystkich środowisk w drodze samoregulacji oraz na zasadzie B2B., które wydają się efektywniejszą i bardziej przyjazną Użytkownikom metodą aniżeli rozwiązania legislacyjne.


Otwarty Internet i neutralność sieci w UE - opinia ISOC Polska

19 kwietnia Komisja Europejska ogłosiła komunikat "Otwarty internet i neutralność sieci w Europie". Zgodnie z regułami działania UE oczekiwane są teraz stanowiska Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, czyli instytucji do których komunikat był skierowany.


Projekt zmian w ustawie radiowotelewizyjnej - w odpowiedzi na uwagi ISOC Polska

W odpowiedzi na nasze stanowisko w sprawie wdrożenia nowej dyrektywy audiowizualnej i w związku ze spotkaniem z ministrem Bonim, planowanym na 22 sierpnia 2011 r.,
otrzymaliśmy nową propozycję zmian zapisów.

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam projekt zmiany ustawy o radiofonii i telewizji,
przygotowany przez MKiDN, o którym chcielibyśmy porozmawiać z Państwem w
poniedziałek. Biorąc pod uwagę otrzymane stanowisko Panoptykonu, Internet


Spotkanie z Premierem 18 maja 2011 - podsumowanie dotychczasowej współpracy

Dnia 18 maja 2011 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie przedstawicieli strony społecznej z premierem Donaldem Tuskiem, ministrem Michałem Bonim oraz innymi przedstawicielami rządu. Spotkanie było poświęcone następującym zagadnieniom: blokowanie stron internetowych, retencja danych telekomunikacyjnych, odpowiedzialność pośredników za treść, regulacja mediów internetowych, powtórne wykorzystanie informacji publicznej.


Stephen Timms: Broadband users should receive letters from ISPs in case of alleged copyright infringement

A letter from the Rt. Hon. Stephen Timms, the Responsible Minister in the UK for "Digital Britain" of 26 October 2009 - this is a response to the ISOC-ECC memorandum on IPR of August 2008 (also attached).


Stanowisko ECC w sprawie przyszłości standaryzacji w Europie

Odpowiedź na Białą Księgę Komisji Europejskiej, 20 września 2009

20 September 2009

Modernising ICT Standardisation in the European Union
– The Way Forward -
Response to the EU Commission White Paper


Subskrybuj zawartość