Walne zgromadzenie członków

Uchwała nr 2/2019 o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia ISOC Polska

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ISOC Polska

18 maja 2019 roku

UCHWAŁA O PRZEZNACZENIU MAJĄTKU

Uchwała nr 2/2019

o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia ISOC Polska


Uchwała nr 1/2019 o likwidacji Stowarzyszenia ISOC Polska

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ISOC Polska
18 maja 2019 roku

UCHWAŁA O LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA

Uchwala nr 1/2019
o likwidacji Stowarzyszenia ISOC Polska


Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ISOC Polska - 18 maja 2019 - lista obecności

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ISOC Polska
18 maja 2019 - lista obecności


List otwarty do Parlamentu Europejskiego w sprawie zmian w przepisach telekomunikacyjnych

List otwarty do Parlamentu Europejskiego w sprawie zmian w przepisach telekomunikacyjnych

Neutralność Sieci jest niezbędnym katalizatorem konkurencji rynkowej, innowacyjności i praw obywatelskich w cyfrowym środowisku społeczeństwa informacyjnego. Tylko neutralny Internet zapewnia, że użytkownicy nie są narażani na ograniczenia w dostępie do aplikacji i usług. Neutralność eliminuje jakąkolwiek dyskryminację co do źródła, przeznaczenia i treści informacji przesyłanej przez sieć.


VIII Walne Zgromadzenie ISOC Polska

Dnia 4 października 2009 roku w Warszawie odbyło się VIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ISOC Polska.

Po przedstawieniu sprawozdania Zarządu z działalności w latach 2006-2009 udzielono ustępującemu Zarządowi absolutorium. Odbyła się dyskusja merytoryczna na tematy zarówno organizacyjne, jak i kierunków oraz strategii działania Stowarzyszenia.

Po upływie kadencji organów Stowarzyszenia wybrano nowe władze w następującym składzie:

Zarząd:
1. Marcin Cieślak - prezes,
2. Józef Halbersztadt,
3. Władysław Majewski,
4. Piotr Waglowski


Uchwała w sprawie wystąpienia z KRESI

Uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia ISOC Polska

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ISOC Polska uchwala wystąpienie Stowarzyszenia ISOC Polska z Koalicji na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego i zobowiązuje Zarząd do pisemnego wypowiedzenia swojego członkostwa w KRESI.


Protokół VII Walnego Zgromadzenia Członków ISOC Polska

Protokół VII Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Internet Society Poland, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2006 roku, w Auli Wydziału Fizyki w Warszawie, ul. Hoża 69

1. Prezes Zarządu ISOC Polska Marcin Cieślak otworzył Zebranie. Złożył wniosek o wybranie przewodniczącego zebrania. Przewodniczącym zebrania został Piotr Waglowski (przy jednym głosie wstrzymującym się).

2. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzeniu uczestniczy 14 osób. Jarosław Lipszyc, Jacek Gajewski i Danuta Majewska zostali zaproponowani do komisji mandatowo-skrutacyjnej. Wniosek został przyjęty przy braku sprzeciwu.


Uchwała nr 9/2006 w sprawie zwołania walnego zgromadzenia członków

Uchwała nr 9/2006 z dnia 14 kwietnia 2006

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków stowarzyszenia

 1. Zarząd Stowarzyszenia ISOC Polska zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia na dzień 7 maja 2006 r (niedziela), o godz. 11:00.
 2. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie. Dokładny adres miejsca Walnego Zgromadzenia zostanie podany w oddzielnym komunikacie.
 3. Proponowany porządek obrad walnego zgromadzenia:
  a) Sprawozdanie z prac Zarządu;
  b) Dyskusja programowa;
  c) Dyskusja nad ewentualnymi zmianami w statucie;
  d) Wybór nowych władz.

Subskrybuj zawartość