Podsumowanie spraw stowarzyszenia styczeń - kwiecień 2006

Chciałbym niniejszym podsumować sprawy Stowarzyszenia od stycznia do kwietnia 2006 roku.

Spis treści:

Większość czasu i energii poświęcamy zgodnie z zaleceniami ostatniego Walnego na porządkowanie spraw organizacyjnych Stowarzyszenia, jednak Stowarzyszenie to nie tylko Zarząd.

Poniżej zamieszczam podsumowanie spraw są prowadzone przez Stowarzyszenie obecnie. Nie jest to pełna lista tematów, którymi Stowarzyszenie może lub powinno się zająć.

[patenty w Europie]

Wspólnie z Polskim Rynkiem Oprogramowania (PRO) odpowiedzieliśmy na kwestionariusz Komisji Europejskiej w sprawie przyszłej polityki patentowej.

Dokumenty przygotował i całość koordynował Józef Halbersztadt.

Treść stanowiska: http://www.isoc.org.pl/node/83

Następne kroki: organizacja środowisk związanych z informatyką do kolejnej rundy w sprawie patentów

[podpis elektroniczny]

Paweł Krawczyk przygotował kolejną wersję stanowiska ISOC Polska w sprawie podpisu elektronicznego. Dokument uwzględnia wszystkie dotyczasowe uwagi i moim zdaniem nadaje się do przyjęcia jako oficjalne stanowisko ISOC Polska.

http://ipsec.pl/podpis_elektroniczny/

Bardzo proszę o nadsyłanie uwag co do tego dokumentu do 21 kwietnia (piątek) na listę ogólną ISOC.

[consumer confidence in digital market]

Zostaliśmy poproszeni o przygotowanie materiału podsumowującego problemy związane z zaufaniem konsumentów na cyfrowym rynku.

http://www.isoc.org.pl/wiki/index.php?pagename=ConsumerConfidence

Potrzebujemy osoby, która podejmie się krótkiego opisania listy problemów z naszej strony.

[wybory elektroniczne]

Przykład Estonii, dyskusja w mediach oraz różnego rodzaju próbne przedsięwzięcia w polskich urzędach pokazują
że powinniśmy zająć stanowisko w sprawie głosowania zdalnego i wyborów z użyciem urządzeń elektronicznych.

Prosimy o zgłaszanie propozycji działań ze strony ISOC Polska w tej sprawie.

[tłumaczenie dokumentów dostępności w3c]

Kolega Andrzej Korasiak nadesłał swoje tłumaczenia dokumentów WAI.
Zapraszamy kolejne osoby do współpracy, lista dokumentów jest dostępna na stronie:

http://www.isoc.org.pl/accessibility/translations

Dyskusja i założenia na stronie Wiki:

http://www.isoc.org.pl/wiki/index.php/WebAccessibility.

[krajowy rejestr sądowy]

17 lutego złożyliśmy wniosek do KRS uzupełniający historię i wpisujący nowe władze Stowarzysznia, informujący o zamianach w statucie oraz zgłaszający nas jako organizację pożytku publicznego. Niestety, 28 marca otrzymaliśmy postanowienie Sądu odrzucające nasz wpis, między innymi z powodu niewłaściwego określenia zakresu działalności pożytku publicznego. Trwają prace nad przygotowaniem i złożeniem nowego wniosku - ze względu na niejasności w sprawie pożytku publicznego tym razem wniosek nie będzie zawierał tej części.

Uchwała zarządu nr 10/2006 w tej sprawie - http://www.isoc.org.pl/node/89

[księgowość i finanse]

Udało się nawiązać kontakt z poprzednią firmą księgową i uczynić pewne kroki w dziedzinie naprawienia szkód wyrządzonych Stowarzyszeniu.

W związku z nierzetelnym działaniem firmy księgowej i zaniedbaniami poprzedniego zarządu zostało zlecone ponowne przygotowanie dokumentacji Stowarzyszenia na nowo od roku 2004.

Prace nad dokumentami za 2004 rok zostały zakończone, wyników za 2005 r spodziewamy się w nadchodzącym tygodniu. Na razie zostały podsumowane i rozliczone zaliczki na podatek dochodowy osób wykonujących zlecenia na rzecz stowarzyszenia, wszyscy zleceniodawcy otrzymali w zeszłym tygodniu odpowiednie dokumenty PIT.

uchwała nr 1/2006 - http://www.isoc.org.pl/node/74

[członkowie]

Przyjęliśmy dziewięciu nowych członków zwyczajnych. Jesteśmy w trakcie podpisywania umowy
z nowym członkiem wspierającym, firmą Akson Studio, oraz w trakcie rozmów z kolejnymi firmami.

uchwała nr 3/2006 - http://www.isoc.org.pl/node/75

uchwała nr 5/2006 - http://www.isoc.org.pl/node/77
uchwała nr 7/2006 - http://www.isoc.org.pl/node/86

Zarząd podjął również uchwałę w sprawie protestu Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

protest PTI - http://www.min-pan.krakow.pl/PTI-L/Archiwa/archiwum.2006-03/msg00265.html
list do prezesa PTI - http://www.isoc.org.pl/node/90
uchwała nr 8/2006 - http://www.isoc.org.pl/node/87

[prowadzenie projektów]

Prowadzimy prace nad projektem zasad prowadzenia projektów w stowarzyszeniu na stronie wiki.
Prosimy o uwagi do propozycji oraz o nadsyłanie propozycji nowych projektów do zarządu.

http://www.isoc.org.pl/wiki/index.php/RegulaminProjektow

W celu wsparcia projektów i obiegu informacji został uruchomiony nowy serwis WWW Stowarzyszenia.
Zapraszamy do wspólnego tworzenia treści oraz do dalszego udoskonalania serwisu.

http://www.isoc.org.pl/

[walne zgromadzenie]

Zarząd ustalił termin nowego walnego zgromadzenia na dzień 7 maja 2006 roku. Ponieważ zależy nam na dobrym poinformowaniu członków stowarzyszenia przed zebraniem, prosimy o zgłaszanie propozycji wystąpień (z podaniem tematu i nazwiska osoby występującej) oraz nazwisk kandydatów do władz Stowarzyszenia w ciągu najbliższego tygodnia.

Szczgółowe informacje zawarte są w uchwale:

uchwała nr 9/2006 - http://www.isoc.org.pl/node/88

[bieżące prace zarządu]

Z pozostałych spraw prowadzona jest kwestia nowego hostingu i instalacji serwera oraz uporządkowanie spraw domenowych Stowarzyszenia

uchwała nr 6/2006 - http://www.isoc.org.pl/node/78