Uchwała nr 1/2019 o likwidacji Stowarzyszenia ISOC Polska

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ISOC Polska
18 maja 2019 roku

UCHWAŁA O LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA

Uchwala nr 1/2019
o likwidacji Stowarzyszenia ISOC Polska

Zgodnie z § 17 ust. G) oraz § 31 statutu Walne Zgromadzenie Członków podjęło decyzje o rozwiązaniu Stowarzyszenia ISOC Polska.

Za uchwałą głosowało 12 członków obecnych na Zgromadzeniu.

Przeciw uchwale głosowało 0 członków obecnych na Zgromadzeniu.

Wstrzymało się od głosu 0 członków obecnych na Zgromadzeniu,

Przewodnicząca/y

(Jarosław Kowalski)

Protokolant/ka

Witold Kręcicki