Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ISOC Polska - 18 maja 2019 - lista obecności

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ISOC Polska
18 maja 2019 - lista obecności

Podpisując listę obecności oświadczam pod rygorem prawnym, że jestem członkiem stowarzyszenia ISOC Polska i posiadam czynne prawo wyborcze uprawniające do głosowania podczas Walnego Zgromadzenia Członków.

 • Jarosław Kowalski
 • Jacek Gajewski
 • Witold Kręcicki
 • Marcin Cieślak
 • Bartłomiej Stobiecki
 • Łukasz Jachowicz
 • Krzysztof Młynarski
 • Władysław Majewski
 • Danuta Majewska
 • Mariusz Mazur
 • Robert Woźny
 • Zbigniew Lisiecki