projekty

Wniosek do Ministra Kultury o udostępnienie informacji publicznej w sprawie ACTA

 

DANE WNIOSKODAWCY

Nazwisko i Imię / Jednostka: Marcin Cieślak / Internet Society Poland

Adres: ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa

 

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ


Projekt zmian w ustawie radiowotelewizyjnej - w odpowiedzi na uwagi ISOC Polska

W odpowiedzi na nasze stanowisko w sprawie wdrożenia nowej dyrektywy audiowizualnej i w związku ze spotkaniem z ministrem Bonim, planowanym na 22 sierpnia 2011 r.,
otrzymaliśmy nową propozycję zmian zapisów.

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam projekt zmiany ustawy o radiofonii i telewizji,
przygotowany przez MKiDN, o którym chcielibyśmy porozmawiać z Państwem w
poniedziałek. Biorąc pod uwagę otrzymane stanowisko Panoptykonu, Internet


Porozumienie na Rzecz Jakości Internetu

Porozumienie SEP i ISOC Polska na rzecz Jakości Internetu z 17 maja 2011

Z okazji Światowego Dnia Internetu, Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Internet Society Poland podpisali Porozumienie na Rzecz Jakości Internetu |Quality Internet Initiative (Q2I)|. Nawiązana współpraca ma na celu:

  1. upowszechnienie umiejętności wykorzystywania Internetu w różnego rodzaju działalności, standaryzację poziomów umiejętności wykorzystywania Internetu, weryfikację tych umiejętności i certyfikację użytkowników w tym zakresie;
  2. propagowanie standardów i neutralności sieci;

ISOC Polska od kuchni

Uchwała nr 9/2007 z 23 lipca 2007

Zarząd postanawia uruchomić projekt "Kuchnia" mający na celu przygotowanie reformy systemu członkowskiego ISOC Polska. Reforma ma na celu:

* wsparcie procesu obsługi członków i kandydatów

* zapewnienie sprawnych mechanizmów zbierania, rozliczania i informowania o składkach członkowskich,

* zapewnienie ochrony danych zgodnie z polskim prawem

Projekt znajduje się w fazie analizy, bez ustalonego budżetu i planu projektu.

Najbliższy cel projektu: ustalenie wymagań

Projekt koordynuje: Marcin Cieślak

Lista dyskusyjna: kuchnia


Zasady prowadzenia projektów

Uchwała Zarządu ISOC nr 1/2007 z 9 stycznia 2007 r.

Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia projektów w stowarzyszeniu ISOC Polska.


Lista dokumentów WAI do tłumaczenia

Poproszeni o przygotowanie listy dokumentów do tłumaczenia przez MSWiA, nadaliśmy im priorytety i ułożyliśmy w kolejności od - naszym zdaniem - najważniejszego i najbardziej pożytecznego.


Subskrybuj zawartość