Porozumienie na Rzecz Jakości Internetu

Porozumienie SEP i ISOC Polska na rzecz Jakości Internetu z 17 maja 2011

Z okazji Światowego Dnia Internetu, Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Internet Society Poland podpisali Porozumienie na Rzecz Jakości Internetu |Quality Internet Initiative (Q2I)|. Nawiązana współpraca ma na celu:

  1. upowszechnienie umiejętności wykorzystywania Internetu w różnego rodzaju działalności, standaryzację poziomów umiejętności wykorzystywania Internetu, weryfikację tych umiejętności i certyfikację użytkowników w tym zakresie;
  2. propagowanie standardów i neutralności sieci;
  3. podejmowanie działań dla upowszechnienia standardów jakości usług sieciowych i ich monitorowania.