pytanie

Mglistej przyszłości traktatu patentowego ciąg dalszy

W odpowiedzi na wysłane przez nas zapytanie do Ministra Gospodarki dotyczące problematyki patentowania oprogramowania otrzymaliśmy odpowiedź od Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarki Krzysztofa Guldy.

Otrzymana odpowiedź wywołała następne wątpliwości, stąd - 23 września br. - wysłaliśmy kolejne pismo adresowane do p. Krzysztofa Guldy. Oto jego treść:


Zapytanie o nowy traktat patentowy

Internet Society Poland jest organizacją bardzo zainteresowaną problematyką patentowania oprogramowania, a ściślej nierozszerzania stosowalności prawa patentowego na informatykę. Takie też było stanowisko rządu polskiego i polskich polityków w Parlamencie Europejskim w trakcie debat nad dyrektywą o "wynalazkach realizowanych przy pomocy komputera" w latach 2004-2005. Ówczesna stanowczość Polski w znacznym stopniu przyczyniła się do tego, że projekt dyrektywy został odrzucony, a ekspansywna interpretacja prawa patentowego nie uzyskała legitymizacji w prawie europejskim.

Ciągle jednak ponawiane są działania by wbrew stanowisku zainteresowanych i poza systemem władzy demokratycznej by doprowadzić do realizacji pierwotnych zamiarów. Pisano o tym także w Polsce, w opublikowanym w serwisie internetowym VaGla.pl – Prawo i Internet, artykuł Bardzo sprytny plan wprowadzenia patentów na oprogramowanie traktatem UE-USA


Subskrybuj zawartość