polska sprawa

"Object ... has no method cookie" w nowym serwisie Prezesa Rady Ministrów

Niedawno został uruchomiony nowy serwis internetowy Prezesa Rady Ministów, oparty, jak się wydaje, na Drupalu.

W serwisie zastosowano technikę dynamicznego ładowania obrazków (m.in. zdjęć ministrów), która niestety u mnie nie działa.

Moja przeglądarka to:

Mozilla/5.0 (X11; FreeBSD amd64) AppleWebKit/536.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/20.0.1132.57 Safari/536.11

Błąd, który pokazuje konsola Chromium to:


Poszukiwany rejestr podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową

Na stronie Ministra Spraw Wewnętrznych nie mogę znaleźć rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.


O blokadzie telekomunikacyjnej - historia

Art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700, Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331, Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97, Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, poz. 1381, Nr 234, poz. 1390) brzmi obecnie tak:

Art. 180.

1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany do niezwłocznego blokowania połączeń telekomunikacyjnych lub przekazów informacji, na żądanie uprawnionych podmiotów, jeżeli połączenia te mogą zagrażać obronności, bezpieczeństwu państwa oraz bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu albo do umożliwienia dokonania takiej blokady przez te podmioty.


Polska powinna zgłosić kandydata do Multistakeholder Advisory Group

W związku z toczącym się w Polsce dialogiem na temat wspólnego
rozwiązywaniu problemów związanych z regulacją zjawisk powiązanych
z rolą Internetu w życiu społecznym chciałbym zaproponować,
aby Polska przedstawiła kandydata do MAG (Multi-stakeholder Advisory Group), która zajmuje się przyszłością procesu Internet Governance Forum, najważniejszego obecnie forum międzynarodowego pod egidą ONZ, które zajmuje się kwestiami rozwoju Internetu.


Co ACTA może zmienić na lotnisku?

Podczas kontroli bagażu na lotnisku Okęcie oprócz standardowego wyjmowania laptopa z torby po raz pierwszy zapytano się mnie o dyski lub aparaty fotograficzne:

saperski: #ACTA already in force in #Poland - security at @ChopinAirport asked me if I have any hard drives or cameras #WAW #security

[Twitter użytkownika saperski]

Twitter lotniska Okęcie pośpieszył z wyjaśnieniem, że tak było "od zawsze".


Narodowe Archiwum Cyfrowe - open source?

Zadałem dziś pytanie na forum NAC:

W związku z ciekawymi doniesieniami z zeszłego roku o budowie Narodowego Archiwum Cyfrowego na bazie oprogramowania otwartego (open source) mam kilka pytań:


Walczymy o polskie znaki w FIREFOX

Jak zapewne częśc z Was wie - Mozilla utrudnia obsługę polskich znaków w adresach domen w przeglądarce FireFox.

W domyślnej konfiguracji przeglądarka Firefox obsługuje domeny IDN zarejestrowane w domenie krajowej .pl, ale np.: po wpisaniu w pasku adresu nazwy domeny z polskimi znakami, zostanie ona wyświetlona w postaci przekonwertowanej do znaków ASCII (zobacz również przykład domeny IDN).


Opinia projektu Planu Informatyzacji Państwa

Dobrze by się stało, gdyby ISOC Polska miał jakieś zdanie na temat Planu Informatyzacji Państwa. Jakby coś, to służe egzemplarzem. Materiał jest roboczy, ale jak widać PIIT już go zaopiniowała.


Fatal Error: No DOCTYPE specified!

Wszystko zaczęło się szesnastego grudnia, kiedy Rada Ministrów zapoznała się z informacją ministra spraw zagranicznych na temat projektu portalu internetowego "Panorama Polski". Serwis dostępny jest w czterech językach: angielskim, niemieckim, hiszpańskim i francuskim. W przygotowaniu jest także wersja rosyjska. Serwis zawiera najważniejsze fakty na temat położenia, ludności, historii i atrakcji naszego kraju. Zgodnie z informacją Centrum Prasowego Rządu planuje się, że oglądalność serwisu osiągnie 350 tys. stałych użytkowników miesięcznie (w skali rocznej zaś 1,8 mln). Ten serwis ma być wizytówką Polski poza jej granicami. Ma mieć statusu oficjalnej strony promocyjnej Polski.


Subskrybuj zawartość