standardy

ISOC Polska członkiem Komitetu Technicznego 170 PKN

Powołanie ISOC Polska na członka Komitetu Technicznego PKN, 21.12.2009

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 7 kwietnia 2009 roku, PKN przeprowadził weryfikację członków komitetów technicznych. Władysław Majewski z ISOC Polska był członkiem KT nr 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej.

Zarządzenie prezesa PKN zmodyfikowało zasady członkostwa. Obecnie organizacje/instytucje są członkami komitetów technicznych, zaś delegowane przez nie osoby są reprezentantami danego podmiotu.


Stanowisko w sprawie proponowanych wymagań dla urządzeń odbiorczych telewizji cyfrowej

Stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczącego wymagań dla urządzeń do odbioru telewizji cyfrowej

W związku z przedstawieniem przez Ministerstwo Infrastruktury do konsultacji Projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych, Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów oraz Stowarzyszenie ISOC Polska pragną wyrazić zdanie, iż rozporządzenie powinno preferować stosowanie otwartych standardów, czyli spełniających następujące kryteria:

  • Standard jest przyjęty i zarządzany przez niedochodową organizację, a jego rozwój odbywa się w drodze otwartego procesu podejmowania decyzji (konsensusu, większości głosów, itp.), w którym mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani,
  • Standard jest opublikowany, a jego specyfikacja jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych bezpłatnie lub po kosztach sporządzenia kopii oraz możliwa dla wszystkich do kopiowania, dystrybuowania i używania również bezpłatnie lub po kosztach operacyjnych,
  • Wszelkie związane ze standardem prawa autorskie, patenty i inna własność przemysłowa są nieodwołalnie udostępnione bez opłat,
  • Nie ma żadnych ograniczeń w wykorzystaniu standardu. W szczególności, w obszarze, w którym nie występuje konieczność narzucania standardów (interfejs oprogramowania aplikacji API), rozporządzenie nie powinno nakazywać stosowania standardów zamkniętych, wymagających ponoszenia opłat licencyjnych związanych z korzystaniem z danego standardu.

Protokół wymiany danych z ZUS jest informacją publiczną - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił w poniedziałek, 24 kwietnia 2007 roku apelację
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie przeciwko Sergiuszowi Pawłowiczowi
o udostępnienie specyfikacji protokołu wymiany danych KSI MAIL stosowanego przez
Program Płatnika.

Sprawę prowadził przez ponad 5 lat mecenas Artur Kmieciak, z upoważnienia Sergiusza Pawłowicza.

W sprawie protokołu KSI MAIL Stowarzyszenie ISOC Polska składało również skargę do sądu administracyjnego.


Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów (KROS) - rozpoczęcie działań

Internet Society Poland wraz z czołowymi firmami i organizacjami polskiej branży teleinformatycznej utworzyło Koalicję na Rzecz Otwartych Standardów (KROS). Zaczął działać serwis www.standardy.org.


Uchwała nr 16/2006 z dnia 5 września 2006 w sprawie zakupu domen internetowych

Uchwała nr 16/2006 z dnia 5 września 2006

Zarząd ISOC Polska akceptuje dokonaną na rzecz ISOC Polska wstępną rezerwację domeny standardy.org oraz standardy.org.pl i upoważnia osoby uprawnione do podpisywania przelewów bankowych z konta ISOC Polska do dokonania przelewu kwoty 97,36 zł na rzecz rejestratora, firmy home.pl


W sprawie ułatwień w dostępie: uwaga na "mówiące przeglądarki"!

W dniu 4 września Zarząd Internet Society Poland przyjął uchwałę w sprawie wykorzystania "mówiących przeglądarek" (oraz rozwiązań podobnych) na witrynach internetowych administracji publicznej oraz samorządowej. Zdaniem ISOC Polska ułatwienia dla osób niepełnosprawnych powinny być zgodne z powszechnie przyjętymi standardami technicznymi Internetu.


Stanowisko ISOC Polska w sprawie barier podpisu elektronicznego w Polsce

W wyniku kilkumiesięcznej pracy Pawła Krawczyka oraz współpracującej z nim grupy członków ISOC i innych zainteresowanych tym tematem osób powstało opracowanie, przedstawiające bariery utrudniające wdrożenie podpisu elektronicznego w Polsce oraz zawierające propozycje pokonania tych barier.

7 maja 2006 Zarząd ISOC podczas spotkania grona członków ISOC podjął uchwałę, w której przyjąć to opracowanie jako stanowisko ISOC Polska.

W treści stanowiska wyrażone jest zaniepokojenie społeczności użytkowników Internetu zrzeszonej w ISOC-PL aktualnym stanem wdrażania podpisu elektronicznego - narzędzia, które może przynieść wymierne korzyści zarówno osobom prywatnym, jak i administracji publicznej oraz biznesowi.


Subskrybuj zawartość