podpis elektroniczny

Konferencja uzgodnieniowa dotycząca ustawy o podpisach elektronicznych - część II

2009-11-13 10:00
2009-11-13 20:00
Etc/GMT+2

Szanowni Panstwo,

Z up. Dyrekcji Departamentu Gospodarki Elektronicznej w slad za rozeslanym
pisemnie zaproszeniem w związku z prowadzonymi przez Ministerstwo
Gospodarki pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy o podpisach
elektronicznych pragnę uprzejmie przypomnieć, że druga część konferencji
uzgodnieniowej dotycząca projektowanej regulacji odbędzie się w godz.
10:00÷18:00 w dniu 13 listopada br. w sali konferencyjnej B,C na parterze
Gmachu Głównego Ministerstwa Gospodarki przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w


Projekt decyzji Komisji Europejskiej w sprawie list TSL i certyfikat EFVS

W związku z prowadzonymi pracami wspólnotowymi nad interoperacyjnością podpisów weryfikowanych
certyfikatem kwalifikowanym, Komisja Europejska przygotowała projekt decyzji w sprawie list TSL oraz najnowszą wersję studium na temat European Federated Validation Service.


Odpowiedź ZUS w sprawie certyfikatów atrybutów

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

W połowie kwietnia 2009 roku ISOC-PL wystosował do ZUS wniosek o udostępnienie informacji publicznej o następującej treści:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:


Odp ZUS 990100-2009.pdf (438.54 KB)

Stanowisko ISOC Polska w sprawie zmian w prawie o podpisie elektronicznym

Uchwała Zarządu ISOC nr 7/2008 z 21 maja 2008 r.

Od początku prac nad polską ustawą o podpisie elektronicznym wśród specjalistów zajmujących się tą tematyką toczyły się spory na temat wpływu legislacji na przyszły kształt usług elektronicznych. Obecny stan podpisu elektronicznego potwierdza wyrażane wówczas obawy, że zbyt restrykcyjna legislacja doprowadzi do stagnacji tego segmentu rynku.


isoc_stanowisko_podpis_20080530.pdf (98.57 KB)
isoc_stanowisko_podpis_20080530.odt (31.76 KB)

Projekt stanowiska Internet Society Polska w sprawie podpisu elektronicznego (2008)

Od początku prac nad polską ustawą o podpisie elektronicznym wśród specjalistów zajmujących się tą tematyką toczyły się spory na temat wpływu legislacji na przyszły kształt usług elektronicznych. Obecny stan podpisu elektronicznego potwierdza wyrażane wówczas obawy, że zbyt restrykcyjna legislacja doprowadzi do stagnacji tego segmentu rynku.


Podpis elektroniczny ? gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy? - spotkanie w Klubie Informatyka

2008-03-11 19:00
2008-03-11 21:00
Etc/GMT+2

"Podpis elektroniczny - gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?"

Od uchwalenia Ustawy o podpisie elektronicznym mija już 7 lat. Z
powszechnym stosowaniem podpisu w formie kwalifikowanej, czyli tzw.
Bezpiecznego Podpisu Elektronicznego są ciągłe problemy.

Dominują dwa poglądy na przyczyny tego stanu rzeczy:

  1. pierwszy, że wszystko jest w jak najlepszym porządku, tylko za mało jest
    usług do których podpis jest niezbędny ? jak będą usługi to problem się
    sam rozwiąże;
  2. drugi, że straciliśmy 7 lat i pomimo wielokrotnych obietnic rządzących

ISOC Polska na XXIII Jesiennych Spotkaniach PTI

W dniach 15-19 października 2007 delegacja ISOC Polska wystąpiła na organizowanej przez Polskie Towarzystwo Informatyczne konferencji "XXIII Jesienne Spotkania PTI" w Wiśle. Wystąpiliśmy z prezentacjami poświęconymi podpisowi elektronicznemu oraz informatyzacji.


Podpis elektroniczny wchodzi do urzędów publicznych

2008-05-01 00:00
2008-05-01 00:10
Etc/GMT+1

Przepisy ustawy o podpisie elektronicznym wchodzą w życie w urzędach administracji publicznej.


Ustawa o informatyzacji zaczyna obowiązywać ZUS

2007-07-21 00:01
2007-07-21 00:02
Etc/GMT+1

Wchodzi w życie art. 40 ust. 5 punkt f) ustawy o informatyzacji, zmieniający treść art. 47a ust. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych na:


Stanowisko ISOC Polska w sprawie barier podpisu elektronicznego w Polsce

Uchwała Zarządu ISOC nr 13/2006 z 18 maja 2006 r.

Podpis elektroniczny jest narzędziem, które ma olbrzymi potencjał i może przynieść wymierne korzyści zarówno osobom prywatnym, administracji publicznej oraz biznesowi.

Obserwując aktualny stan podpisu elektronicznego w Polsce społeczność użytkowników Internetu zrzeszona w ISOC-PL wyraża swoje zaniepokojenie trudnościami w jego praktycznym stosowaniu. Zdaniem ISOC-PL wynika to z błędów w polskim prawie o podpisie elektronicznym i, co idzie za tym, błędnych rozwiązań technicznych oferowanych na rynku przez polskie centra certyfikacji.


Subskrybuj zawartość