elektroniczne wybory

Stanowisko w sprawie głosowania elektronicznego w wyborach powszechnych

Stanowisko Stowarzyszenia Internet Society Poland w sprawie głosowania elektronicznego w wyborach powszechnych przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia w dniu 10 stycznia 2007 roku (uchwała Zarządu ISOC Polska nr 2/2007)

[ English version is available ]


E-Voting: Experiences and Trends in the OSCE Area, in Switzerland and in Geneva

2012-05-24 11:30
2012-05-24 13:30
Etc/GMT+1

The Embassy of Switzerland in Warsaw and the Collegium Civitas invite to the event E-Voting: Experiences and Trends in the OSCE Area, in Switzerland and in Geneva on Thursday, May 24, 2012, from 11:30 to 13:00, in the Palace of Culture and Science (pl. Defilad 1), 12th floor, Aula A.

Welcome by Paulina Codogni, Ph.D., Vice-Rector of the Collegium Civitas

Welcome by H.E. Lukas Beglinger, Swiss Ambassador to Poland

Presentations by
Robert Krimmer, Senior Adviser on New Voting Technologies, OSCE/ODIHR, on e-voting in the OSCE area


evoting-switzerland-20120524-1330.pdf (1.04 MB)

Wybory elektroniczne niezgodne z konstytucją niemiecką - wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Niemiecki Trybunał Konstytucyjny 3 marca 2009 roku uznał, że przeprowadzanie wyborów za pomocą maszyn jest niezgodne z niemiecką konstytucją. Wyrok jest odpowiedzią na złożony protest wyborczy w sprawie wyborów do Bundestagu XVI kadencji.


Niemiecki Trybunał Konstytucyjny uznał wybory elektroniczne za niezgodne z konstytucją

3 marca 2009 roku niemiecki Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym uznaje przeprowadzanie wyborów za pomocą maszyn za niezgodne z niemiecką konstytucją.

Trybunał stwierdził, że zgodnie z Ustawą Zasadniczą proces wyborczy podlega powszechnej kontroli, o ile przepisy konstytucyjne nie stanowią inaczej. Korzystanie z elektronicznych maszyn wyborczych podczas obsługi głosowania i przekazywania wyników wyborów musi podlegać kontroli obywateli. Taka kontrola procesu wyborczego nie powinna wymagać specjalistycznej wiedzy.


Czy warto wprowadzać głosowanie przez internet? - Debata

2008-06-16 11:00
2008-06-16 13:30
Etc/GMT+2

Redakcja „Gazety Wyborczej" organizuje debatę poświęconą głosowaniu przez Internet.

Czy warto wprowadzać taką formę głosowania? Czy robić to już w 2009 r.?
Czy da się to zrobić bezpiecznie? O to będą spierać się:

* Witold Drożdż (wiceminister spraw wewnętrznych i administracji),
* Kazimierz Czaplicki (sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej),
* Lena Kolarska- Bobińska (szefowa Instytutu Spraw Publicznych),


Wybory przez Internet w Państwowej Komisji Wyborczej

Pan Sędzia Ferdynand Rymarz
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

Szanowny Panie,

z ogromną uwagą i zainteresowaniem przeczytaliśmy informacje prasowe, według których Państwowa Komisja Wyborcza rozważa zwrócenie się do Sejmu o zmianę ordynacji wyborczej wprowadzającej nowe formy głosowania – w tym przez internet.

Stowarzyszenie ISOC Polska jest niezależną, obywatelską organizacją, która działa na rzecz społeczeństwa informacyjnego i rozwoju nowoczesnych technologii. Fachowcy związani z ISOC Polska od dawna przyglądają się problemowi przeprowadzania wyborów przez internet. Związane z tym społeczne nadzieje na zwiększenie dostępności wyborów, szczególnie dla osób niepełnosprawnych i czasowo pozostających poza stałym miejscem zamieszkania, oraz zwiększenie frekwencji wyborczej powodują, że tezy o jak najszybszym wprowadzeniu takiej technologii w życie traktowane są z ogromnym entuzjazmem.


Debata u Rzecznika Praw Obywatelskich: Prawo do udziału w głosowaniu

13 listopada 2007 odbyła się zorganizowania przez Rzecznika Praw Obywatelskich debata publiczna - Prawo do udziału w głosowaniu: przeszkody – możliwości – zagrożenia, w której wzięli udział przedstawiciele Internet Society Poland: Paweł Krawczyk i Jarosław Lipszyc.

Paweł Krawczyk opisał wydarzenie w swoim blogu.


Statement of Internet Society Poland concerning e-voting in general elections

[Polish version ]

Statement of Internet Society Poland

concerning e-voting in general elections
October 2007


Abstract:isoc_stanowisko_wybory_20070110-eng.odt (46.28 KB)
isoc_stanowisko_wybory_20070110-eng.pdf (225.62 KB)

Odpowiedź Polski Młodych na raport w sprawie wyborów

Po publikacji stanowiska ISOC Polska w sprawie głosowania elektronicznego w wyborach powszechnych otrzymaliśmy następujący list prezesa Stowarzyszenia "Polska Młodych", pana Rafała Flisa:

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie, które reprezentuje nie proponuje już wprowadzenia w Polsce
głosowania przez internet przy użyciu technologii znanych z bankowości
internetowej.


Tłumaczenie raportu o wyborach elektronicznych

Uchwała zarządu ISOC nr 11/2007 z 23 lipca 2007

Zarząd ISOC Polska wyraża zgodę na zlecenie tłumaczenia raportu ISOC Polska "Stanowisko w sprawie głosowania elektronicznego w wyborach powszechnych" na język angielski firmie TRANSLART, ul. Białoprądnicka 32a/39, 31-221 Kraków za cenę 1150 zł netto.

Z ramienia Zarządu sprawę koordynuje Paweł Krawczyk.


Subskrybuj zawartość