Odpowiedź Polski Młodych na raport w sprawie wyborów

Po publikacji stanowiska ISOC Polska w sprawie głosowania elektronicznego w wyborach powszechnych otrzymaliśmy następujący list prezesa Stowarzyszenia "Polska Młodych", pana Rafała Flisa:

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie, które reprezentuje nie proponuje już wprowadzenia w Polsce
głosowania przez internet przy użyciu technologii znanych z bankowości
internetowej.

Po konsultacjach z ekspertami uznaliśmy, że nie zapewniają one
wystarczającego poziomu bezpieczeństwa. Internet Society Poland, w
przesłanej przez Pana Jarosława Lipszyca opinii, zwróciło nam na tą kwestię uwagę, za co teraz chciałbym Państwu, w imieniu całego stowarzyszenia,
podziękować.

Wczoraj (tj. 19 kwietnia 2007 - przyp. red.) do Zespołu Ekspertów Polski Młodych dołączył Prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski. Profesor zajmie się opracowaniem rozwiązań głosowania przez
internet w Polsce, które będą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Zwracam się do Państwa, by zainicjować współpracę pomiędzy naszymi
stowarzyszeniami. Będziemy zaszczyceni, gdyby zgodzili się Państwo przyjąć
nasze zaproszenie. Mamy nadzieję, że w uznaniu autorytetu, jakim cieszy się
Profesor Mirosław Kutyłowski, pomogą nam Państwo w dalszych pracach nad
projektem.

Pozdrawiam serdecznie,

Rafał Flis

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Polska Młodych

List otrzymaliśmy 20 kwietnia 2007 r.