Zachęcamy do podpisania petycji w sprawie blokady P2P

W związku z forsowaną przez rząd francuski koncepcją blokowania użytkowników sieci P2P rozpoczęliśmy zbieranie podpisów pod petycją, która ma skłonić polską delegację do wsparcia poprawki Parlamentu Europejskiego.

» Zachęcamy do podpisania petycji

Szczegóły: Przeciwko totalnej kontroli internetu - apel ISOC Polska w Parlamencie Europejskim


Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.

Proponowana blokada P2P

Jestem całkowicie przeciwny proponowanemu przez Francuzów projektowi karania użytkowników P2P. Na pewno nie tędy droga. Rzecz w tym aby wszelakiego rodzaju produkty były tańsze, a tym samym staną się bardziej dostępne mniej zamożnym klientom. Bo twórcom chyba chodzi o to by byli znani i trafiali do szerokich mas społecznych, a nie tylko do elit, które stać na kupno wielu dobrodziejstw. Ponadto pamięć o twórcach przechodzi w następne pokolenia nie dlatego ze ich utwory były drogie i ukryte, lecz dostępne. A jeśli ktoś chce tworzyć tylko dla pieniędzy to mysle ze trochę minął się z tym co otrzymał w darze.

Pozdrawiam

Krzysztof


Model rynkowy dystrybucji a nie cena

portret użytkownika saper

Nie sądzę, aby problemem była cena dostępu do dóbr kultury. Dużo większym problem jest w ogóle dostępność dóbr kultury w otwartym i dostępnym formacie zapisu cyfrowego.

W tej chwili Internet przyniósł poważne problemy dla modelu rynkowego polegającego na sprzedaży egzemplarzy dzieła. Wiadomo, że znaczna część ceny dzieła pokryć musi wysokie koszty dystrybucji i miejsca sprzedaży (tzw. "półkowe") - sami autorzy mają z tego stosunkowo niewiele. Internet wywrócił ten model dystrybucji do góry nogami i musimy poszukać nowych.

Utrzymywanie starego modelu na siłę metodami administracyjnej kontroli nad Internetem na pewno nie przyniesie rozwiązania problemu.

--
Marcin Cieślak


Petycja do Ministra Infrastruktury

Dnia 17 listopada 2008 roku ISOC Polska wystosowało list do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka o następującej treści:

Rząd francuski chce wprowadzić kary za korzystnie z sieci peer-to peer (P2P). Przewiduje
się szybko wymierzane kary administracyjne. Po dwóch ostrzeżeniach, za trzecim razem
odcięcie na rok od Internetu. Egzekwowaniem przy pomocy ISP (Internet Service
Provider) ma się zająć nowy represyjny urząd. Nowe prawo spowoduje, że ISP będą
filtrowały dane transmisyjne klientów by porównywać je z danymi dostarczanymi przez
dysponentów praw intelektualnych. Odpowiednia ustawa przeszła już francuski Senat.
Prezydent Sarkozy poprzez dyrektywę UE chce wprowadzić ten nowy kodeks Napoleona
w całej Europie. Parlament Europejski to blokuje i przyjął poprawkę, zgodnie z którą tylko
władza sędziowska jest władna ograniczać fundamentalne prawa i wolności użytkowników
Internetu.

Ministrowie telekomunikacji państw członkowskich UE mają 27 listopada zawrzeć
porozumienie polityczne co do tzw Pakietu Telekomunikacyjnego. W przygotowanym
tekście Prezydencja francuska pomija przegłosowaną prawie 90% większością
wspomnianą poprawkę Parlamentu Europejskiego.

W nieujawnionych dotąd oficjalnie dokumentach Rady UE zawarty jest zestaw daleko
idących obowiązków, które mają być narzucone wszystkim europejskim ISP i operatorom
telekomunikacyjnym. Nie rozumiemy dlaczego tego rodzaju regulacje nie są debatowane
jawnie, tylko pod podwójną osłoną. Pierwszą, polegająca na zatajeniu informacji o
szczegółach proponowanych uzgodnień przed wszystkimi, nie tylko opinią publiczną, ale i
niezależnymi ekspertami. Druga osłona polega na zatajeniu przed obywatelami nawet
śladowych informacji co do stanowisk jakie zajmują w negocjacjach reprezentujące ich
rządy.

My, niżej podpisani uważamy, że:

1. Niedozwolone wymienianie plików P2P nie jest problemem egzekwowania prawa, lecz
właściwej oferty rynkowej. Zawiódł rynek, nie oferując konsumentom alternatywnych
usług. Gdyby branże muzyczna, filmowa i medialna rozumiały że cyfryzacja to nie tylko
więcej tego samego i wymiana sprzętu na nowszy, a przede wszystkim konieczność
całkiem innego podejścia do potencjalnych klientów, miałyby dodatkowe dochody, a nie
dodatkowe koszty na mało efektywne wysiłki egzekucji praw.

2. Wszystkie próbowane dotąd sposoby egzekucji są, albo drastycznie nieproporcjonalne
lub całkowicie nieskuteczne, a niekiedy mające te obydwie cechy razem. Od więcej niż
dziesięciu lat międzynarodowa branża muzyczna zwalcza dzielenie się plikami P2P, każdy
jej wysiłek by wymusić egzekucję jest szybko neutralizowany przez rozwój technologii
pozwalający przechytrzyć egzekutora. Bez nowego sposobu myślenia ten cykl będzie
kontynuowany.

3. Zmiana w prawie wymaga głębszego uzasadnienia. Ci, którzy chcieliby przesunąć
dotychczasową równowagę, by uczynić egzekucję tańszą, bardziej arbitralną, w mniejszym
stopniu respektującą inne dobra, jak prywatność, ci którzy chcieliby zatrudnić ISP jako
nowych TW i ograniczyć wolność wypowiedzi, muszą otwarcie mówić w imię jakich
wartości mamy godzić się na te zmiany. Tak się dotąd nie dzieje.

4. Obywatelom i konsumentom nie mogą być odbierane środki odwoławcze. Dysponenci
praw i obecnie, gdy muszą chodzić do sądu, niejednokrotnie przedstawiają fałszywe
oskarżenia przeciw korzystającym z technologii P2P. Bez instrumentów odwoławczych
jeszcze więcej konsumentów będzie poszkodowanych. Potajemne odbieranie prawa do
odwołania kompromituje godzących się na to polityków.

Wzywamy reprezentujących nas polityków by:

1. jeszcze zanim Rada UE zbierze się oficjalnie ujawnili szczegóły przedłożonego przez
Prezydencję porozumienia politycznego;

2. na posiedzeniu Rady UE 27 listopada domagali się odłożenia głosowania nad
porozumieniem politycznym do czasu przeprowadzenia w państwach członkowskich
dogłębnych dyskusji nad jego treścią;

3. nie występowali przeciwko którejkolwiek z poprawek wprowadzonych przez Parlament
Europejski chyba, że dostaliby na to wyraźny mandat polskiego Sejmu.

Zarząd Internet Society Poland
ul.Pasteura 7
02-093 Warszawa
zarzad@isoc.org.pl

Apel zamieszczony na stronie internetowej http://www.petycje.pl/3586
w ciągu trzech dni poparło 2494 osób, podpisów przeciw 11


Apel do posłów Parlamentu Europejskiego

Stowarzyszenie ISOC Polska zwróciło się do posłów Parlamentu Europejskiego o zapoznanie się ze stanowiskiem Stowarzyszenia i wzięcie go pod uwagę podczas głosowania. Apel jest dostępny na stronie http://www.isoc.org.pl/200905/telekomeu


Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.