VIII Walne Zgromadzenie Członków

List otwarty do Parlamentu Europejskiego w sprawie zmian w przepisach telekomunikacyjnych

List otwarty do Parlamentu Europejskiego w sprawie zmian w przepisach telekomunikacyjnych

Neutralność Sieci jest niezbędnym katalizatorem konkurencji rynkowej, innowacyjności i praw obywatelskich w cyfrowym środowisku społeczeństwa informacyjnego. Tylko neutralny Internet zapewnia, że użytkownicy nie są narażani na ograniczenia w dostępie do aplikacji i usług. Neutralność eliminuje jakąkolwiek dyskryminację co do źródła, przeznaczenia i treści informacji przesyłanej przez sieć.


VIII Walne Zgromadzenie ISOC Polska

Dnia 4 października 2009 roku w Warszawie odbyło się VIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ISOC Polska.

Po przedstawieniu sprawozdania Zarządu z działalności w latach 2006-2009 udzielono ustępującemu Zarządowi absolutorium. Odbyła się dyskusja merytoryczna na tematy zarówno organizacyjne, jak i kierunków oraz strategii działania Stowarzyszenia.

Po upływie kadencji organów Stowarzyszenia wybrano nowe władze w następującym składzie:

Zarząd:
1. Marcin Cieślak - prezes,
2. Józef Halbersztadt,
3. Władysław Majewski,
4. Piotr Waglowski


Uchwała w sprawie wystąpienia z KRESI

Uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia ISOC Polska

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ISOC Polska uchwala wystąpienie Stowarzyszenia ISOC Polska z Koalicji na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego i zobowiązuje Zarząd do pisemnego wypowiedzenia swojego członkostwa w KRESI.


Subskrybuj zawartość