VII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

Protokół VII Walnego Zgromadzenia Członków ISOC Polska

Protokół VII Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Internet Society Poland, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2006 roku, w Auli Wydziału Fizyki w Warszawie, ul. Hoża 69

1. Prezes Zarządu ISOC Polska Marcin Cieślak otworzył Zebranie. Złożył wniosek o wybranie przewodniczącego zebrania. Przewodniczącym zebrania został Piotr Waglowski (przy jednym głosie wstrzymującym się).

2. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzeniu uczestniczy 14 osób. Jarosław Lipszyc, Jacek Gajewski i Danuta Majewska zostali zaproponowani do komisji mandatowo-skrutacyjnej. Wniosek został przyjęty przy braku sprzeciwu.


Uchwała nr 9/2006 w sprawie zwołania walnego zgromadzenia członków

Uchwała nr 9/2006 z dnia 14 kwietnia 2006

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków stowarzyszenia

 1. Zarząd Stowarzyszenia ISOC Polska zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia na dzień 7 maja 2006 r (niedziela), o godz. 11:00.
 2. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie. Dokładny adres miejsca Walnego Zgromadzenia zostanie podany w oddzielnym komunikacie.
 3. Proponowany porządek obrad walnego zgromadzenia:
  a) Sprawozdanie z prac Zarządu;
  b) Dyskusja programowa;
  c) Dyskusja nad ewentualnymi zmianami w statucie;
  d) Wybór nowych władz.

Subskrybuj zawartość