pełnomocnictwa

Władysław Majewski członkiem Komitetu Technicznego nr 170 PKN

Z przyjemnością informujemy, że Władysław Majewski został członkiem Komitetu Technicznego nr 170 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Komitet zajmuje się zagadnieniami terminologii informatycznej i kodowania informacji.

Lista członków komitetu.

Marcin Cieślak


Uchwała nr 6/2006 w sprawie prowadzenia spraw domen internetowych stowarzyszenia

Uchwała nr 6/2006 Zarządu ISOC Polska z dnia 30. marca 2006 r.
w sprawie prowadzenia spraw domen internetowych stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia ISOC Polska upoważnia prezesa zarządu Marcina Cieślaka do jednoosobowego reprezentowania Stowarzyszenia:

1.w sprawie przejęcia przez Stowarzyszenie ISOC Polska uprawnień abonenta domen rwo.pl, rwo.org.pl;

2.we wszelkich sprawach dotyczących rejestracji i modyfikacji domen internetowych Stowarzyszenia, w szczególności domen isoc.org.pl, isoc.pl, rwo.pl i rwo.org.pl.

Marcin Cieślak - za
Jacek Gajewski - za
Leszek Bogdanowicz - za


Uchwała nr 5/2006 w sprawie członkostwa wspierającego Akson Studio

Uchwała nr 5/2006 Zarządu ISOC Polska z dnia 27. marca 2006

w sprawie zawarcia umowy z członkiem wspierającym – Akson Studio – Michał Kwieciński

Zarząd ISOC Polska akceptuje zapisy umowne przedstawione w projekcie Umowy z firmą Akson Studio - Michał Kwieciński z siedzibą w Warszawie przy ul. Stępińskiej 22/30, określającej zasady wspierania działalności Stowarzyszenia ISOC Polska (Załącznik do Uchwały nr 1).

Zarząd ISOC Polska upoważnia Leszka Bogdanowicza do podpisania stosownej umowy wg przedstawionego projektu. Zarząd ISOC Polska stwierdza, iż z chwilą podpisania umowy przez obie strony, firma Akson Studio - Michał Kwieciński staje się członkiem wspierającym ISOC Polska na zasadach określonych w umowie.


Uchwała nr 4/2006 w sprawie pełnomocnictwa przy konsultacjach patentowych

Uchwała nr 4/2006 Zarządu ISOC Polska z dnia 3. marca 2006 r.

w sprawie pełnomocnictwa do reprezentowania Stowarzyszenia przy konsultacjach patentowych

Zarząd Stowarzyszenia ISOC Polska udziela pełnomonictwa Józefowi Halbersztadtowi do reprezentowania Stowarzyszenia przy opracowaniu i przedstawieniu stanowiska Stowarzyszenia podczas konsultacji Komisji Europejskiej w sprawie Patentu Europejskiego.

Leszek Boganowicz – za
Marcin Cieślak – za
Jacek Gajewski – za

Do wiadomości: Sąd Koleżeński ISOC Polska


Uchwała nr 2/2006 w sprawie rozliczenia prac wykonanych na rzecz stowarzyszenia

Uchwała Nr 2/2006 z dnia 18.02.2006

Zarząd ISOC Polska postanowił rozliczyć wykonanie przez Joannę Stankiewicz następujących zadań: prowadzenie i opracowanie protokołu VI walnego zgromadzenia członków stowarzyszenia zebranie i przekazanie całości dokumentacji ustępującego Zarządu Zarząd upoważnia Jacka Gajewskiego do przygotowania i zawarcia odpowiedniej umowy w imieniu Stowarzyszenia.

Marcin Cieślak - za
Jacek Gajewski - za
Leszek Bogdanowicz - wstrzymał się


Uchwała Nr 1/2006 w sprawie uporządkowania spraw księgowych

Uchwała Nr 1/2006 z dnia 18.02.2006

Zarząd ISOC Polska powierza DEM spółce z o.o. z siedzibą w Warszawie zadania uporządkowania spraw księgowych i innych spraw formalnych z nimi związanych za rok 2004 i 2006. Zarząd ISOC Polska upoważnia Leszka Bogdanowicza do sformalizowania współpracy z DEM Sp. z o.o. i podpisania odpowiedniej umowy w imieniu Stowarzyszenia.

Marcin Cieślak - za
Jacek Gajewski – za
Leszek Bogdanowicz – za

Do wiadomości: Sąd Koleżeński


Subskrybuj zawartość