Informacje z Sieci

Vectra S.A. ukarana za naruszenie tajemnicy telekomunikacyjnej

Urząd Komunikacji Elektronicznej - Wto, 2013-01-08 13:05

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nałożył na operatora telewizji kablowej Vectra S.A. karę pieniężną w wysokości 200 000 złotych w związku z naruszeniem obowiązków związanych z przetwarzaniem i ochroną danych użytkowników końcowych.

Zmiany w cenniku Poczty Polskiej S.A.

Urząd Komunikacji Elektronicznej - Wto, 2013-01-08 13:00

Na podstawie przepisów obowiązującej do końca 2012 r. ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 z późn. zm.), Poczta Polska S.A. 30 października 2012 r. przedłożyła projekt zmian do obowiązujących cenników usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym.

Konsultacje zmiany trzech umów P4

Urząd Komunikacji Elektronicznej - Pon, 2013-01-07 15:40

Konsultacje projektów decyzji w sprawie zmiany umów o połączeniu sieci pomiędzy P4 a Polską Telefonią Cyfrową, Polkomtel i PTK Centertel w zakresie wprowadzenia nowych stawek rozliczeń międzyoperatorskich.

Konsultacje przetargu na 15 rezerwacji częstotliwości 5925 - 6425 MHz w województwie dolnośląskim

Urząd Komunikacji Elektronicznej - Pon, 2013-01-07 13:20

Konsultacje warunków przetargu na piętnaście rezerwacji częstotliwości dla szerokopasmowych systemów radiokomunikacyjnych typu punkt - wiele punktów w służbie stałej na obszarze gmin wiejskich: Oleśnica, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, gmin miejsko-wiejskich: Bierutów, Twardogóra, Międzybórz, Syców i gminy miejskiej Oleśnica w powiecie oleśnickim oraz gminy wiejskiej Krośnice w powiecie milickim w województwie dolnośląskim.

Kwestionariusze do przeprowadzania testów MS/PS

Urząd Komunikacji Elektronicznej - Pon, 2013-01-07 11:00

Konsultacje projektów „Kwestionariusza w sprawie danych do przeprowadzania Testów MS/PS w odniesieniu do usług detalicznych Telekomunikacji Polskiej S.A." oraz „Kwestionariusza alokacji Kategorii Kosztowych".

Przypominamy o sprawozdaniach w zakresie retencji danych za 2012 rok

Urząd Komunikacji Elektronicznej - Pon, 2013-01-07 11:00

Na mocy art. 180g ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne przedsiębiorca telekomunikacyjny jest zobowiązany w terminie do 31 stycznia 2013 r. do złożenia Prezesowi UKE informacji dotyczącej udostępniania uprawnionym podmiotom, Służbie Celnej oraz sądom i prokuratorom danych telekomunikacyjnych za rok 2012.

Kontrola realizacji decyzji o nowych stawkach MTR

Urząd Komunikacji Elektronicznej - Pią, 2013-01-04 13:00

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozpoczął postępowania kontrolne w celu sprawdzenia czy operatorzy sieci telefonii komórkowej wykonują obowiązki regulacyjne i wdrażają nowe stawki rozliczeń międzyoperatorskich.

Konsultacje decyzji dla gminy Sułów

Urząd Komunikacji Elektronicznej - Pią, 2013-01-04 00:30

Projekt decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na świadczenie przez gminę Sułów usługi dostępu do internetu bez pobierania opłat za pośrednictwem 11 hotspotów.

Czw, 1970-01-01 01:00
Subskrybuj zawartość