Nowe zasady przyjmowania nowych członków zwyczajnych stowarzyszenia

Uchwała Zarządu ISOC Polska nr 1/2011 z 24 maja 2011 r.

Regulamin przyjmowania nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia ISOC Polska na podstawie Statutu Stowarzyszenia z 16 września 2000 roku, ze zmianami uchwalonymi przez V Walne Zgromadzenie w dniu 29 stycznia 2005 roku.

Zarząd ISOC Polska uchwala następującą procedurę przyjmowania nowych członków:

1. Członkiem stowarzyszenia zostaje osoba, która:

a) wypełni deklarację członkowską ISOC Polska dostępną w formie elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia lub deklarację członkowską Internet Society i wybierze polski oddział.

b) zostanie przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu. Zarząd podejmuje Uchwałę o przyjęciu lub odmowie przyjęcia danej osoby na posiedzeniu zarządu zwołanym po wpłynięciu prawidłowo wypełnionej deklaracji członkowskiej.

Od decyzji odmownej można się odwołać w formie pisemnej do Sądu Koleżeńskiego.

c) Osoby przyjęte w poczet członków zwyczajnych ISOC Polska zostaną
o tym poinformowane pocztą elektroniczną. Fakt ich przyjęcia zostanie ogłoszony na stronie internetowej i na liście dyskusyjnej ISOC Polska.

Członkowie ISOC Polska są zarazem członkami ("global members") stowarzyszenia Internet Society z siedzibą w Reston, Virginia, USA. Zasady ochrony prywatności stosowane przez Internet Society opisane są pod adresem http://www.isoc.org/help/privacy. W szczególności Internet Society przestrzega porozumienia Safe Harbor framework and principles dotyczącego ochrony danych osobowych i uzgodnionego przez Department of Commerce USA z Unią Europejską.

Marcin Cieślak
Józef Halbersztadt
Władysław Majewski


ZałącznikRozmiar
uchwala-nr1-2011-zmiana-regulaminu.odt13.93 KB
uchwala-nr1-2011-zmiana-regulaminu.odt.asc273 bajtów