sprawy organizacji

Marcin Cieślak


Online since 1992, Marcin Cieślak has been involved in many aspects
of the Internet and information technology.

In 1990s he was responsible for design, deployment and maintenance
of Warsaw School of Economics campus network.

In 2000s he was responsibe for deployment of the broadband cable
Internet access services in Germany as well as launching the technical
platform to suport telephone services over cable.

In his consulting capacity, Marcin Cieślak implemented workflow and


Projekt stanowiska Internet Society Polska w sprawie podpisu elektronicznego (2008)

Od początku prac nad polską ustawą o podpisie elektronicznym wśród specjalistów zajmujących się tą tematyką toczyły się spory na temat wpływu legislacji na przyszły kształt usług elektronicznych. Obecny stan podpisu elektronicznego potwierdza wyrażane wówczas obawy, że zbyt restrykcyjna legislacja doprowadzi do stagnacji tego segmentu rynku.


Problemy z KROS-em?

W związku z przystąpieniem ISOC Polska do KROS (kto nie wie co to jest niech pogoogluje) powstają problemy. Zgodnie z Polską tradycją polityczną na razie będę się trzymał się formuły "wiem ale nie powiem". Aby próbować je rozwiązać Komisja Rewizyjna potrzebuje informacji, którą pewnie dostanie ale tej informacji nie mają i zwykli członkowie Stowarzyszenia.


Rada Informatyzacji - koniec kadencji i nowe rozdanie

W dniu 19 maja zakończyła się pierwsza kadencja Rady Informatyzacji, organu opiniodawczo-doradczego ministra właściwego ds informatyzacji, działającego na podstawie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kadencja się zakończyła, a więc również moja aktywność w RI, w której uczestniczyłem z rekomendacji Internet Society Poland od sierpnia zeszłego roku.


Spis spraw organizacyjnych

ISOC Polska 2006

Spis tematów związanych ze sprawami organizacyjnymi ISOC Polska na rok 2006

 • członkowie

  • priorytet 2 zwyczajni

   • Do doprecyzowania zaktualizowana deklaracja

    • gdzie pracujesz

    • inne stowarzyszenia
    • w jakich projektach chcesz brać udział
    • techniczne implementacja
   • mailing
    • podział na segmenty


Pierwsze posiedzenie zarządu 30. stycznia 2006 r.

Protokół z Posiedzenia Zarządu ISOC Polska w dniu 30.01.2006

Omawiane sprawy:

 1. Przejęcie przez nowy zarząd spraw organizacyjnych, tj. przejęcie pieczątek, opłaconych składek, złożonych deklaracji członkowskich, dokumentacji (w tym wszelkie umowy, uchwały, regulaminy itp.), loginów i haseł do serwisów internetowych i baz danych (np. NetPR)
 2. Zamkniecie spraw związanych z ostatnim Walnym Zgromadzeniem, tj. sporządzenie protokołu wraz z uchwałami. Dokumentacja została sporządzona.
 3. Inwentaryzacja problemów. Skupiono się głównie na problemach związanych z obsługa księgowości oraz z uporządkowaniem wpisów do KRS
 4. Omówienie kwestii związanej z ukształtowaniem pracy sekretariatu
 5. Regulamin pracy zarządu i posiedzenia, sposób protokołowania
 6. Sprawy techniczne. Omówiono konieczność uporządkowania spraw związanych z hostingiem i platforma technologiczną dla list dyskusyjnych, serwera WWW i innych zasobów (bazy danych) stowarzyszenia

Drugie posiedzenie zarządu 18. lutego 2006 r.

Protokół z posiedzenia Zarządu ISOC Polska w dniu 18.02.2006

Omawiane sprawy:

 1. Wykonanie ustaleń z poprzedniego posiedzenia Zarządu
 2. "Mapa drogowa" dalszych działań
 3. Ewentualne modyfikacje w procedurze przyjmowania nowych członków
 4. Sprawy księgowe i inne formalne
 5. Sposoby realizacji projektów w ramach ISOC
 6. Sposób przeprowadzenia dyskusji programowej
 7. Możliwe terminy i sposób przygotowania NWZ
 8. Przyjęcie nowych członków

Zastanawiam się, czy odpalimy kiedyś ten serwis?

Czas mija, a my jesteśmy w lesie. Jakoś tak straciłem parę po tym, jak mi Saperq powyłączałeś moduły i teraz nie wiem czy mam to dalej dłubać czy nie? Co robimy?


Projekty ISOC Polska i nie tylko - czyli jak idzie ze stroną

W ramach serwisu zacząłem budować zasoby związane z projektami realizowanymi w Internet Society Poland. W chwili obecnej "zdefiniowałem" dwa takie projekty. Jest to E-study brokerage oraz Projekt tłumaczenia RFC


Grupa ISOC w LinkedIn

Gdyby ktoś przegapił w ISOCowym newsletterze:
Winnie Weintré, ISOC.nl stworzył grupę ISOC w LinkedIn, do której można się dodawać.

W szczególności mógłby się dodać nowy prezes, a stary mógłby poprawić sobie opis na past, bo wychodzi, że mamy dwóch (tak, wiem że za dziesiąt dni może nastąpić kolejna zamiana miejsc :).


Subskrybuj zawartość