IV Walne Zgromadzenie Członków

Protokół IV Walnego Zgromadzenia Członków

Protokół IV Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Internet Society Poland w dniu 24 stycznia 2004 roku, Aula Wydziału Fizyki w Warszawie, ul. Hoża 69


Walne zgromadzenie ISOC Polska

24 stycznia 2004 w historycznej dla polskiego internetu auli Wydziału Fizyki UW na Hożej odbyło się IV Walne Zgromadzenie ISOC Polska (protokół).


Sprawozdanie z działalności Zarządu ISOC Polska w kadencji 2001-2003

Sprawy organizacyjne, Zarząd,
Zarząd wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków 13 stycznia 2001 roku działał w pięcioosobowym składzie. 20 lutego 2001 r z pracy w Zarządzie zrezygnował Radosław Chmura (dziękujemy za dużą aktywność w ważnych kilku pierwszych tygodniach działania) a Zarząd działał w składzie czteroosobowym. W połowie 2002r, w związku w wejściem w skład ISOC Polska grupy osób związanych z Ruchem Wolnego Oprogramowania, do składu Zarządu został dokooptowany Łukasz Jachowicz (kooptacja została zaakceptowana przez Walne Zebranie 24 01.2003r.)


Subskrybuj zawartość