Nowi członkowie ISOC Polska - październik 2009

Uchwała Zarządu ISOC Polska nr 3/2009 z 22 października 2009

Zarząd ISOC Polska przyjmuje do grona członków Stowarzyszenia następujące osoby:

* Joanna Głuskowska z Płocka
* Krzysztof Wojciechowski z Olsztyna
* Piotr Mańczak z Drzonkowa

W imieniu Zarządu

Marcin Cieślak
Prezes Zarządu ISOC Polska